Khách sạn gần sân bay Sân bay Nanki-Shirahama

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nanki-Shirahama

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nanki-Shirahama

Nanki-Shirahama (SHM) - Shirahama, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nanki-Shirahama

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Dormitory Sandanya Guesthouse - Shirahama
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.339 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 569 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,0

Infinito Hotel and Spa - Shirahama
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 569 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.370.893 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
8,5

Shiraraso Grand Hotel - Shirahama
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.673.709 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 716 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Nanki-Shirahama Marriott Hotel - Shirahama
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 716 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.582.160 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hotel Sanrakuso - Shirahama
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.530.517 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Yanagiya - Shirahama
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.154.930 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 677 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Seamore Residence - Shirahama
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 677 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.793.428 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 369 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
5,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Musashi - Shirahama
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 369 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.131.456 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

The Hills Shirahama - Shirahama
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.863.850 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 284 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
5,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,7

Akariya - Shirahama
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.018.780 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Okinawa Minshuku Kariyushi - Shirahama
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.629.108 ₫

Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,7
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,7
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,5

Hotel Kawakyu - Shirahama
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.244.132 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7

Minshuku Katsuya - Shirahama
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.709 ₫

Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,4
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,4
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
6,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0

Yukai Resort Nanki Shirahamaonsen Shirahama Saichoraku Premium - Shirahama
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.671.362 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Shiki no Sato Yuraku Cottage Shiki - Shirahama
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.047 ₫

Top Sân bay Nanki-Shirahama hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nanki-Shirahama

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nanki-Shirahama có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nanki-Shirahama đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nanki-Shirahama cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nanki-Shirahama?

Are there Nanki-Shirahama hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Shirahama?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nanki-Shirahama bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Shirahama