Khách sạn gần sân bay Napier Hawkes Bay

Khách sạn gần sân bay Napier Hawkes Bay

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Napier Hawkes Bay

Hawkes Bay (NPE) - Napier, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Napier Hawkes Bay

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 851 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9

Motel de la Mer - Napier
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 851 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.122.066 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 611 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

East Pier Hotel - Napier
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 611 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.873.240 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.912 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Pebble Beach Motor Inn - Napier
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.912 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.530.517 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.933 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Harbour View Seaside Accommodation Napier - Napier
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.933 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.910.799 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 725 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

The Crown Hotel Napier - Napier
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 725 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.239.437 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.054 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Navigate Seaside Hotel - Napier
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.054 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.755.869 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 542 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Palm City Motor Inn - Napier
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 542 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.723.005 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.676 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Expressotel - Napier
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.488.263 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.370 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Anchorage Motor Lodge - Napier
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.192.489 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 353 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6

Albatross Motel - Napier
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.511.738 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Comfort Inn Westshore Beach - Napier
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.370.893 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bluewater Hotel - Napier
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.741.785 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

At The Rocks Motor Lodge - Napier
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.792.489 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sunset Court Motel - Napier
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.877.935 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cedar Court Motel - Napier
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.525.822 ₫

Top Napier Hawkes Bay hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Napier Hawkes Bay

Khách sạn rẻ ở gần Napier Hawkes Bay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Napier Hawkes Bay đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Napier Hawkes Bay cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Napier Hawkes Bay?

Are there Hawkes Bay hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Napier?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Napier Hawkes Bay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.