Khách sạn gần sân bay Sân bay Nasik Ozar

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nasik Ozar

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nasik Ozar

Ozar (ISK) - Nasik, Maharashtra, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nasik Ozar

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5

Hotel Panchavati Yatri - Nasik
Đã cho điểm #1
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
724.977 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Hotel rama heritage - Nasik
Đã cho điểm #2
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.029.000 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Palms Residency - Nasik
Đã cho điểm #3
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
537.886 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Kamfotel - Nasik
Đã cho điểm #4
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
771.750 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Rajmahal - Nasik
Đã cho điểm #5
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
491.114 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Kubera - Nasik
Đã cho điểm #6
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
233.864 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Oyo 10672 Hotel Riviera - Nasik
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.923.293 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0

Hotel Pooja International - Nasik
Đã cho điểm #8
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
280.637 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel City Palace - Nasik
Đã cho điểm #9
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
537.886 ₫

Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

The Ssk Solitaire Hotel & Banquets - Nasik
Đã cho điểm #10
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.333.022 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
4,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,7

Hotel Cool Palace - Nasik
Đã cho điểm #11
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
420.955 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
3,7
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
3,7
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,9
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
4,5
Nhân viên
6,0

Quality Inn Regency - Nasik
Đã cho điểm #12
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
888.682 ₫

Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
4,6
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 3,0 Tầm thường
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
4,6
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
4,6
Đáng tiền
2,0

Hotel Royale Heritage - Nasik
Đã cho điểm #13
3,0
Tầm thường 3,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
467.727 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
6,2
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,8

Panchavati Elite Inn - Nasik
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
491.114 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nasik Ozar

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nasik Ozar có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nasik Ozar đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nasik Ozar?

Ở chỗ nào tại Nasik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nasik Ozar bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Nasik