Khách sạn gần sân bay Sân bay Negril

Khách sạn gần sân bay Sân bay Negril

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Negril

Negril (NEG) - Negril, Jamaica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Negril

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 196 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Negril Tree House Resort - Negril
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 196 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.747.398 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Rayon Hotel - Negril
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.192.228 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 568 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Cocolapalm Seaside Resort - Negril
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.729.586 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Charela Inn - Negril
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.983 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Couples Swept Away - Negril
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.005.552 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Sandy Haven Resort - Negril
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.800.833 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rondel Village - Negril
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.637.058 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 729 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Travellers Beach Resort - Negril
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 729 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.896.831 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

White Sands Negril - Negril
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.966.228 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 68 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Sunrise Club Hotel Restaurant & Bar - Negril
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 68 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.035.624 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Merril's Beach Resort II - Negril
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.603.285 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Negril Palms - Negril
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.473 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Country Country - Negril
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.377.285 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Idle Awhile Beach - Negril
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.019.663 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Fun Holiday Beach Resort - Negril
Đã cho điểm #15
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.452.001 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Negril

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Negril?

Ở chỗ nào tại Negril?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Negril bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Negril

Thắng cảnh ở Negril