vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Negril

Khách sạn gần sân bay Sân bay Negril

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Negril

Negril (NEG) - Negril, Jamaica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Negril

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 164 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Negril Tree House Resort - Negril
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.768.167 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 588 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Cocolapalm Seaside Resort - Negril
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 588 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.445.214 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Rayon Hotel - Negril
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.537.486 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Idle Awhile Resort - Negril
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.982.699 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Yellow Bird Sea - Negril
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.014.995 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,4

Couples Swept Away - Negril
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.787.774 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Sandy Haven Resort - Negril
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.429.066 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 727 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Travellers Beach Resort - Negril
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 727 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.707.036 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rondel Village - Negril
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.906.575 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 593 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

White Sands Negril - Negril
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.968 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3

Sunrise Club Hotel Restaurant & Bar - Negril
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.522.492 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Merril's Beach Resort II - Negril
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.076.125 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Azul Sensatori Jamaica by Karisma - Negril
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.828.144 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Country Country - Negril
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.998.847 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
3,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3

Fun Holiday Beach Resort - Negril
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.900 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Negril

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Negril cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Negril?

Ở chỗ nào tại Negril?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Negril bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Negril

Thắng cảnh ở Negril