Khách sạn gần sân bay Sân bay New Plymouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay New Plymouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay New Plymouth

New Plymouth (NPL) - New Plymouth, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay New Plymouth

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 698 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Pukekura Motor Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 698 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.404.719 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 361 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Lockwood Manor Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.245.917 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 258 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4

Beach Street Motel Apartments - New Plymouth
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.153.358 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 473 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Abode on Courtenay Motor Inn - New Plymouth
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 473 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.132.487 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 340 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

16 Northgate Motor Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 340 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.371 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.843 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

The Devon Hotel A Heritage Hotel - New Plymouth
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.843 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.928.313 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 753 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Novotel New Plymouth - New Plymouth
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.722.324 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 392 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

BKs Egmont Motor Lodge New Plymouth - New Plymouth
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 392 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.545 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 297 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Landmark Manor Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.155.173 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.133 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Auto Lodge Motor Inn - New Plymouth
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.882.941 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 711 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Amber Court Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 711 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.450.091 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 369 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Sunflower Lodge Backpackers - New Plymouth
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 369 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.202.360 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Timandra Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.155.173 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Heights Bed And Breakfast - New Plymouth
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.631.579 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Te Henui Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.365.926 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay New Plymouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay New Plymouth?

Ở chỗ nào tại New Plymouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay New Plymouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.