Khách sạn gần sân bay Sân bay New Plymouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay New Plymouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay New Plymouth

New Plymouth (NPL) - New Plymouth, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay New Plymouth

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 694 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Pukekura Motor Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 694 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.459.628 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 325 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Lockwood Manor Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.310.560 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Beach Street Motel Apartments - New Plymouth
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.304.348 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.559 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

The Devon Hotel A Heritage Hotel - New Plymouth
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 4.559 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.913.044 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 530 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Asure Abode On Courtenay - New Plymouth
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.962.733 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 877 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Novotel New Plymouth - New Plymouth
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 877 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.304.348 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

16 Northgate Motor Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.987.578 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Landmark Manor - New Plymouth
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.962.733 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 498 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

BKs Egmont Motor Lodge New Plymouth - New Plymouth
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 498 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.646 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.657 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Auto Lodge Motor Inn - New Plymouth
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.657 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.962.733 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Amber Court Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.111.802 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Sunflower Lodge Backpackers - New Plymouth
Đã cho điểm #12
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.316.771 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Heights Bed And Breakfast - New Plymouth
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.881.988 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Timandra Motel - New Plymouth
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.360.249 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Te Henui Lodge - New Plymouth
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.495.901 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay New Plymouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay New Plymouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay New Plymouth?

Ở chỗ nào tại New Plymouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay New Plymouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.