Khách sạn gần sân bay Sân bay Newcastle Williamtown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Newcastle Williamtown

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Newcastle Williamtown

Williamtown (NTL) - Newcastle, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Newcastle Williamtown

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.530 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Terminus Apartment Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.033.215 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.708 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

The Lucky Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.060.499 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 970 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Newcastle Links Motel - Newcastle
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 970 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.158.957 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 950 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

The Gateway Inn, Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 950 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.368.921 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 656 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Citigate Motel Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 656 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.433 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.619 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

NOAH'S on the beach - Newcastle
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.619 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.551.602 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 416 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Newcastle Beach Yha - Newcastle
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 416 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.684.461 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 784 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Travellers Motor Village - Newcastle
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 784 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.921.709 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 675 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9

The Clarendon Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 675 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.941.875 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 222 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6

Mayfield Motel - Newcastle
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.803.085 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 960 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Novotel Newcastle Beach - Newcastle
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 960 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.816.133 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Carrington Place - Newcastle
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.736 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Chifley Apartments Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.638.197 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cbd Hotel Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.422.302 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 2.319 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
3,7
Địa điểm
6,5
Tổng quát
4,6
Nhân viên
4,7
Đáng tiền
4,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
5,3
Nhân viên
2,6
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,1

Honeysuckle Executive Apartments - Newcastle
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 2.319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.843.417 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Newcastle Williamtown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Newcastle Williamtown?

Ở chỗ nào tại Newcastle?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Newcastle Williamtown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.