Khách sạn gần sân bay Sân bay Newcastle Williamtown

Khách sạn gần sân bay Sân bay Newcastle Williamtown

Williamtown (NTL) - Newcastle, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Newcastle Williamtown

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Newcastle Williamtown

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.499 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Terminus Apartment Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.105.929 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.292 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Fern Bay Motel - Newcastle
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.769.680 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.017 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

The Lucky Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.017 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.231.293 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.102 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

The Gateway Inn, Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.158.407 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.628 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

NOAH'S on the beach - Newcastle
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.628 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.008.747 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 719 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Citigate Motel Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.040.817 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.057 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Travellers Motor Village - Newcastle
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.057 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.703 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 644 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Newcastle Beach Yha - Newcastle
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 644 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.603.499 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 774 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0

The Clarendon Hotel - Newcastle
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 774 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.915.452 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 998 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Novotel Newcastle Beach - Newcastle
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 998 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.664.724 ₫

Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Nhân viên
6,9
Đáng tiền
6,3
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Nhân viên
6,9
Đáng tiền
6,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
4,8
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,8
Đáng tiền
4,4
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,2

Honeysuckle Executive Apartments - Newcastle
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.911.565 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Carrington Place - Newcastle
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.489.311 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Chifley Apartments Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.990.282 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cbd Hotel Newcastle - Newcastle
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.624.879 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Mayfield Motel - Newcastle
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.749.272 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Newcastle Williamtown

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Newcastle Williamtown cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Newcastle Williamtown?

Ở chỗ nào tại Newcastle?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Newcastle Williamtown bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.