Khách sạn gần sân bay Sân bay Cornwall Newquay

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cornwall Newquay

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cornwall Newquay

Cornwall Newquay (NQY) - Newquay, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cornwall Newquay

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bedlam House - Newquay
Đã cho điểm #1
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.630.343 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Invernook Hotel - Newquay
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.432 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

St Bernards Guesthouse - Newquay
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.418.977 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Tregella Guest House - Newquay
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.888.681 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Trevellis Guest House - Newquay
Đã cho điểm #5
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.489.432 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Porth Beach Hotel - Newquay
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.532.645 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 352 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Trevarrian Lodge - Newquay
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.650.071 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
6,3

Bluehaven - Newquay
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.325.036 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Porth Veor Manor, Sure Hotel Collection by Best Western - Newquay
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.522.781 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 566 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Pine Lodge - Newquay
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.509.160 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 320 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Sands Resort Hotel - Newquay
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.965.242 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Bedruthan Hotel and Spa - Newquay
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.072.805 ₫

Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
7,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
7,4
Sạch sẽ
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
7,4

Porth Lodge Hotel - Newquay
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.912.166 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,4
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0

The Smugglers Inn - Newquay
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.698 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Seavista B&B - Newquay
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.720.527 ₫

Top Sân bay Cornwall Newquay hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cornwall Newquay

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cornwall Newquay?

Are there Cornwall Newquay hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Newquay?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cornwall Newquay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.