Khách sạn gần sân bay Sân bay Cornwall Newquay

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cornwall Newquay

Cornwall Newquay (NQY) - Newquay, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cornwall Newquay

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cornwall Newquay

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 327 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Invernook Hotel - Newquay
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.247.907 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bedlam House - Newquay
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.425.527 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

St Bernards - Newquay
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.035.398 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.955 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

OYO Minerva Guesthouse - Newquay - Toà nhà
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.955 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.205.239 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Tregella Guest House - Newquay - Nhà hàng
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.400.153 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 186 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Westward Bed & Breakfast - Newquay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.613.550 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 251 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Porth Beach Hotel - Newquay
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 251 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.318.194 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bluehaven - Newquay
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.801.950 ₫

Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 397 đánh giá

Porth Veor Manor, Sure Hotel Collection by Best Western - Newquay - Ban công
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.842.727 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 616 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Bedruthan Hotel and Spa - Newquay - Phòng khách
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 616 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.686.770 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Pine Lodge Guest House - Newquay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.049.480 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Porth Lodge Hotel - Guest House - Newquay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.164.964 ₫

Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
6,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,7
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,0

The Smugglers Inn - Newquay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.368.077 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Trevarrian Lodge - Newquay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #14
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.345.127 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Seavista B&B - Newquay
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.100.229 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cornwall Newquay

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cornwall Newquay cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cornwall Newquay?

Ở chỗ nào tại Newquay?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cornwall Newquay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.