vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Plymouth

Plymouth (PLH) - Plymouth, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Plymouth

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
2,0
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Poppy's Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #1
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.099.193 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 601 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Mariners Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.214.533 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8

Edgcumbe Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.344.868 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.414 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Imperial Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.962 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 451 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7

Cassandra Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.560.554 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 388 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Alma Lodge Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 388 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.145.329 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 600 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6

Boringdon Hall Hotel And Spa - Plymouth
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 600 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.505.191 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

St Elizabeth's House - Plymouth
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.405.998 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5

The Moorland Hotel - Plymouth
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.430.220 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Gallery Guesthouse - Plymouth
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.153.403 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.232 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Jurys Inn Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 5.232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.629.758 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.038 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Future Inn Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.038 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.191.465 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 944 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Elfordleigh Hotel - Plymouth
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 944 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.437.140 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.605 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Copthorne Hotel Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.605 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.237.601 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.222 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5

ibis Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.076.125 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Plymouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Plymouth?

Ở chỗ nào tại Plymouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Plymouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.