Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Plymouth

Plymouth (PLH) - Plymouth, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Plymouth

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9

Cassandra Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.807 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.204 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Imperial Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.571 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 296 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Barbican Reach Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 296 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.629.726 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 937 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Boringdon Hall Hotel And Spa - Plymouth
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 937 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.222.118 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 459 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Alma Lodge Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 459 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.488.848 ₫

Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,2

Old Pier House - Plymouth
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.977 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 392 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

St Elizabeth's House - Plymouth
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 392 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.061.987 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 294 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

The Firs Bed and Breakfast - Plymouth
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.893.403 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.612 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Future Inn Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.169.759 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 486 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

The Moorland Hotel - Plymouth
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 486 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.669 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,3
Nhân viên
5,3
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Leonardo Hotel Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 5.669 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.146.279 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.433 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Elfordleigh - Plymouth
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.404.556 ₫

Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3

Gallery Guesthouse - Plymouth
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.977 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 3.110 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Copthorne Hotel Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 3.110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.310.637 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.339 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9

ibis Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.747.124 ₫

Top Sân bay Plymouth hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Plymouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Plymouth?

Are there Plymouth hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Plymouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Plymouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.