Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plymouth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Plymouth

Plymouth (PLH) - Plymouth, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Plymouth

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
2,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Poppy's Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.284 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 528 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Cassandra Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 528 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.567.662 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 421 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Number One - Plymouth
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.284 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.828 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Imperial Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.828 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.984.039 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 612 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Boringdon Hall Hotel And Spa - Plymouth
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.713.625 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Alma Lodge Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.660.190 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 416 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

St Elizabeth's House - Plymouth
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 416 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.227.852 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

The Firs Guest House - Plymouth
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.580.153 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 460 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

The Moorland Hotel - Plymouth
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.734.907 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Gallery Guesthouse - Plymouth
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.087.208 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.815 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Future Inn Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.815 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.984.039 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.675 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Jurys Inn Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 5.675 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.798.983 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.263 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Elfordleigh - Plymouth
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.238.492 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.678 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Copthorne Hotel Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.678 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.498.266 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.308 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,7

ibis Plymouth - Plymouth
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.660.190 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Plymouth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plymouth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Plymouth?

Ở chỗ nào tại Plymouth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Plymouth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.