vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Nürnberg (NUE) - Nürnberg (Nuremberg), Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Hotel Five - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.597.617 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 455 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Hotel Elch Boutique - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 455 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.635.198 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.851 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Tiptop Hotel Burgschmiet Garni - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.851 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.749.771 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.650 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

SORAT Hotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.650 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.681.027 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 473 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Design-Boutique Hotel Vosteen - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 473 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.887.260 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.632 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7

Daspaul Hotel - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.632 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.116.407 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8

Hotel Klughardt - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.933.089 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 536 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Hotel Elch - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 536 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.360.220 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.301 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Top Dürer Hotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.301 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.391.385 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 880 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5

Burghotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 880 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.360.220 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 682 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Hauser - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 682 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.062.329 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.165 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Mövenpick Hotel Nürnberg Airport - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.314.391 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Nürnberg-Apart - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #13
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.314.391 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 595 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Hotel Alpha - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 595 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.383.135 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.542 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9

Centro Hotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.542 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.764.437 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)?

Ở chỗ nào tại Nürnberg (Nuremberg)?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.