Khách sạn gần sân bay Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Nürnberg (NUE) - Nürnberg (Nuremberg), Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 966 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Five - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 966 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.652.013 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Design Hotel Vosteen - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.721.564 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.422 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Burgschmiet - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.953.943 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel Elch Boutique - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.474 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Hotel Klughardt - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.163.527 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.918 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

SORAT Hotel Saxx Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.918 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.302 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Nürnberg-Apart - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #7
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.442.429 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.105 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Dürer Hotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.105 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.652.013 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 519 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Hauser - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 519 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.070.249 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6

Hotel Elch - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.186.556 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.853 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6

Daspaul Hotel - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.853 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.721.564 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 609 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6

Burghotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 609 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.581.996 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.809 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Mövenpick Hotel Nürnberg Airport - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.809 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.117.237 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 496 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Hotel Alpha - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #14
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 496 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.465.690 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.932 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9

Centro Hotel Nürnberg - Nürnberg (Nuremberg)
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.932 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.814.376 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg)?

Ở chỗ nào tại Nürnberg (Nuremberg)?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nürnberg (Nuremberg) bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.