Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostende-Bruges

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostende-Bruges

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ostende-Bruges

Ostende-Bruges (OST) - Ostend, Bỉ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ostende-Bruges

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 463 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Villa Les Paquerettes - Ostend
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 463 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.255.057 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Charmehotel Kruishof Luxus - Ostend
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.278.308 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.571 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

C-Hotels Andromeda - Ostend
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.556.848 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.730 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Upstairs Hotel - Ostend
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 5.730 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.580.796 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.661 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

Hotel Prado - Ostend
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.661 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.138.805 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Cardiff - Ostend
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.789.817 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hotel Le Parisien - Ostend
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.371.309 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.549 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

C-Hotels Burlington - Ostend
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.549 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.906.301 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.378 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Thermae Palace - Ostend
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 5.378 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.975.820 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.292 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Vayamundo Oostende - Ostend
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.325.041 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.467 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5

Hotel Louisa - Ostend
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.092.305 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.123 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Hotel Mercure Oostende - Ostend
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.627.064 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.302 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0

Hotel Ter Streep - Ostend
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.650.547 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 3.517 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2

Leopold Hotel Ostend - Ostend
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 3.517 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.790.049 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Groeneveld - Ostend
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.906.534 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ostende-Bruges

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostende-Bruges có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostende-Bruges đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostende-Bruges cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ostende-Bruges?

Ở chỗ nào tại Ostend?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ostende-Bruges bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.