Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostende-Bruges

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostende-Bruges

Ostende-Bruges (OST) - Ostend, Bỉ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Ostende-Bruges

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ostende-Bruges

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 854 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9

Villa Les Paquerettes - Ostend
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 854 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.690.217 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

Charmehotel ' T Kruishof Luxus - Ostend
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.017.966 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.716 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

C-Hotels Andromeda - Ostend
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 4.716 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.171.159 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 486 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Rosa Hotel - Ostend
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 486 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.767.663 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 363 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Du Parc - Ostend
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.338.189 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.912 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Upstairs Hotel - Ostend
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 5.912 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.354.941 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.487 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Prado - Ostend
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.524.885 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.093 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Hotel Cardiff - Ostend
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.093 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.496 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 7.683 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

Thermae Palace - Ostend
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 7.683 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.520.272 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.243 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0

Vayamundo Oostende - Ostend
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.379.219 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.070 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0

Hotel Le Parisien - Ostend
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.070 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.840.496 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.121 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Hotel Mercure Oostende - Ostend
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.937.607 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.808 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Leopold Hotel Ostend - Ostend
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.808 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.403.496 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.989 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6

Hotel Ter Streep - Ostend
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.989 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.646.274 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Groeneveld - Ostend
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.990.775 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ostende-Bruges

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostende-Bruges có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostende-Bruges đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ostende-Bruges?

Ở chỗ nào tại Ostend?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ostende-Bruges bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.