Khách sạn gần sân bay Sân bay Palenque

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palenque

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Palenque

Palenque (PQM) - Palenque, Chiapas, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Palenque

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Boutique Hotel Quinta Chanabnal - Palenque
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.806.154 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 847 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Hotel Chablis Palenque - Palenque
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 847 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.572.982 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 709 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Hotel Maya Tulipanes Palenque - Palenque
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 709 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.642.378 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 455 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Tulija Express Excellent City Hotels - Palenque
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 455 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.295.397 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 446 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Hotel Ciudad Real Palenque - Palenque
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 446 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.249.133 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 501 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Hotel Maya Rue - Palenque
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 501 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
994.680 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 668 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7

Axkan Arte Palenque - Palenque
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 668 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.087.208 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0

Mision Palenque - Palenque
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.202.869 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0

Hotel Mallorca - Palenque
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.984.039 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Santa Elena - Palenque
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
740.227 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Palenque - Palenque
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.585.474 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Exxpres - Palenque
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.110.341 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Avenida - Palenque
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.341.661 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9

John David - Palenque
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
601.435 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Plaza Palenque Hotel & Convention Center - Palenque
Đã cho điểm #15
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.827.435 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Palenque

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Palenque?

Ở chỗ nào tại Palenque?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Palenque bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Palenque