Khách sạn gần sân bay Sân bay Palenque

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palenque

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Palenque

Palenque (PQM) - Palenque, Chiapas, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Palenque

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 279 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Boutique Hotel Quinta Chanabnal - Palenque
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 279 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.948.357 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 874 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Chablis Palenque - Palenque
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 874 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.807.512 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 735 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel Maya Tulipanes Palenque - Palenque
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 735 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.254 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7

Hotel Tulijá Palenque - Palenque
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.877.935 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Hotel Ciudad Real Palenque - Palenque
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.713.616 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Hotel Maya Rue - Palenque
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.287 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Plaza Palenque Hotel & Convention Center - Palenque
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.245 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 861 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,1

Axkan Arte Palenque - Palenque
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 861 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.709 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

John David - Palenque
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
633.803 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel Misión Palenque - Palenque
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.090 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Santa Elena - Palenque
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.071 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Palenque - Palenque
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.638.498 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Exxpres - Palenque
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.761 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Mallorca - Palenque
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.028.170 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel La Quinta Avenida - Palenque
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.700 ₫

Top Sân bay Palenque hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Palenque

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palenque cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Palenque?

Are there Palenque hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Palenque?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Palenque bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Palenque