Khách sạn gần sân bay Sân bay Palm Springs

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palm Springs

Palm Springs (PSP) - Palm Springs, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Palm Springs

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Palm Springs

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 483 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

La Maison Hotel - Adults Only - Palm Springs
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.580.205 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,5

Desert Riviera Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.606.046 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Old Ranch Inn - Adults Only 21 & Up - Palm Springs
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.728.913 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6

Holiday House Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.969.771 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Little Paradise Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.655.778 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Santiago Resort - A Gay Men's Swimsuit Optional Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #6
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.823.501 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0

Dive Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #7
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.406.631 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Andalusian Court - Palm Springs
Đã cho điểm #8
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.065.822 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 196 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel California - Palm Springs
Đã cho điểm #9
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 196 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.361.775 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 624 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Courtyard by Marriott Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.192.102 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,5

The Monkey Tree Hotel - Adults Only - Palm Springs
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.655.778 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Vista Grande Resort - A Gay Men's Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.872.746 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Renaissance Palm Springs Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.313.506 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

All Worlds Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.071.185 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Desert Isle of Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.607.021 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Palm Springs

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Palm Springs?

Ở chỗ nào tại Palm Springs?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Palm Springs bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.