vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palm Springs

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palm Springs

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Palm Springs

Palm Springs (PSP) - Palm Springs, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Palm Springs

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Little Paradise Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.932.324 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Andalusian Court - Palm Springs
Đã cho điểm #2
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.538.197 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Desert Riviera Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #3
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.551.733 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 282 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

La Maison Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.414.086 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Holiday House Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #5
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.134.664 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 197 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Hotel California - Palm Springs
Đã cho điểm #6
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.001.148 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

The Monkey Tree Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #7
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.423.492 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Dive Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #8
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.538.197 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Santiago Resort - A Gay Men's Swimsuit Optional Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #9
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.538.197 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

Palm Springs Rendezvous - Palm Springs
Đã cho điểm #10
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.322.322 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Vista Grande Resort - A Gay Men's Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.607.020 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Courtyard by Marriott Palm Springs - Palm Springs
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.913.513 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.235 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Renaissance Palm Springs Hotel - Palm Springs
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.817.619 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Desert Isle of Palm Springs by Diamond Resorts - Palm Springs
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.762.331 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5

All Worlds Resorts And Annex A Clothing Optional Gay Men's Resort - Palm Springs
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.831.154 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Palm Springs

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palm Springs cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Palm Springs?

Ở chỗ nào tại Palm Springs?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Palm Springs bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.