Khách sạn gần sân bay Sân bay Patna

Khách sạn gần sân bay Sân bay Patna

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Patna

Patna (PAT) - Patna, Bihar, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Patna

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9

Hotel Amalfi Grand - Patna
Đã cho điểm #1
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Lemon Tree Premier, Patna - Patna
Đã cho điểm #2
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
4,5
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Fabhotel Element Guestline - Patna
Đã cho điểm #3
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
509.614 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0

Hotel Patliputra Ashok - Patna
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.154 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0

Orchid Business Luxury Hotel - Patna
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
764.420 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Chanakya - Patna
Đã cho điểm #6
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.806.811 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Royal House - Patna
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.937.920 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Samrat International - Patna
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
626.825 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Maple Inn - Patna
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
416.957 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Republic - Patna
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Windsor - Patna
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
926.570 ₫

Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0

Vijaya Tej Clarks Inn - Patna
Đã cho điểm #12
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,8
Nhân viên
5,7
Đáng tiền
6,5
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,8
Nhân viên
5,7
Đáng tiền
6,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,6
Nhân viên
3,6
Đáng tiền
4,8

Hotel Gargee Grand - Patna
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.297.198 ₫

Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
6,4
Đáng tiền
7,2
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
6,4
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6

Hotel The Panache - Patna
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,0

Hotel Maurya Patna - Patna
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.918.694 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Patna

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Patna có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Patna đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Patna?

Ở chỗ nào tại Patna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Patna bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Patna