vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Liberi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Liberi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Liberi

Liberi (PSR) - Pescara, Pescara, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Liberi

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 405 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Victoria - Pescara
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 405 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.622 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 254 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Maison Fleurie - Pescara
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 254 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.845.445 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

B&B Borgomarino - Pescara
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.776.240 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 259 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Bella Pescara B&B - Pescara
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 259 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.430.220 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Alba - Pescara
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.191.465 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Gardenia Hotel - Pescara
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.414.072 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.832 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

B&B Hotel Pescara - Pescara
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.832 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.499.424 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 618 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Spazio Residenza - Pescara
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 618 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.029.989 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Maja - Pescara
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.568.628 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

B&b Mare Blu Pescara - Pescara
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.891.581 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.335 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Regent - Pescara
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.029.989 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 557 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Hotel Ambra Palace - Pescara
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 557 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.172 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Parc Hotel Villa Immacolata - Pescara
Đã cho điểm #13
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.153.403 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Maria Burlini B&b - Pescara
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.968 ₫

Sạch sẽ
4,1
Thư thái
5,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
4,8
Nhân viên
5,8
Tổng quát 5,2 Ổn
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
4,1
Thư thái
5,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
4,8
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
3,8
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,9
Sạch sẽ
4,7
Thư thái
5,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
3,8
Thư thái
3,8
Địa điểm
5,7
Dịch vụ
3,3
Nhân viên
4,2
Sạch sẽ
3,5
Thư thái
4,6
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
4,2
Nhân viên
5,4

Bellavista Country House - Pescara
Đã cho điểm #15
5,2
Ổn 5,2
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.015 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Liberi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liberi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liberi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liberi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Liberi?

Ở chỗ nào tại Pescara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Liberi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.