Khách sạn gần sân bay Sân bay Pescara Liberi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pescara Liberi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Pescara Liberi

Liberi (PSR) - Pescara, Pescara, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pescara Liberi

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Hotel Victoria - Pescara
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.409.081 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Maison Fleurie - Pescara
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

B&B Borgomarino - Pescara
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.532.315 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Alba - Pescara
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 268 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Bella Pescara B&B - Pescara
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.154.274 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.245 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

B&B Hotel Pescara - Pescara
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.990 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.141 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel Maja - Pescara
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 807 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hotel Spazio Residenza - Pescara
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 807 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 628 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Hotel Bellariva - Pescara
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 628 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.990 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.398 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Regent - Pescara
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.125 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1

Hotel Ambra Palace - Pescara
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Parc Hotel Villa Immacolata - Pescara
Đã cho điểm #12
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
324.300 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bellavista Country House - Pescara
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
34.862.172 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Maria Burlini B&b - Pescara
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gardenia Hotel - Pescara
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.474.636 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pescara Liberi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pescara Liberi?

Ở chỗ nào tại Pescara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pescara Liberi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.