Khách sạn gần sân bay Sân bay Pescara Liberi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pescara Liberi

Liberi (PSR) - Pescara, Pescara, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pescara Liberi

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3

Hotel Victoria - Pescara
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.338.820 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Maison Fleurie - Pescara
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.139.667 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 105 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

B&B Borgomarino - Pescara
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 105 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.692.923 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 352 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Alba - Pescara
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.327.769 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 272 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

B&B Bella Pescara - Pescara
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.928.051 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.086 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

B&B Hotel Pescara - Pescara
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.086 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.504.821 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.842 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3

Hotel Maja - Pescara
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.842 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.022.103 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.096 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9

Hotel Spazio Residenza - Pescara
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.096 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.810.487 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Alba Luxury Resort - Pescara
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.892.077 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.222 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1

Regent - Pescara
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.163.179 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Carlton Hotel - Pescara
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.181.049 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bellavista Country House - Pescara
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
35.386.784 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.221 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,9

Hotel Ambra Palace - Pescara
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.716.436 ₫

Tổng quát 25,5 Mọi điểm đánh giá của khách
Dựa trên 0 đánh giá

Parc Hotel Villa Immacolata - Pescara
Đã cho điểm #14
25,5
Mọi điểm đánh giá của khách 25,5
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
329.180 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Maria Burlini B&b - Pescara
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.034.564 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pescara Liberi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pescara Liberi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pescara Liberi?

Ở chỗ nào tại Pescara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pescara Liberi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.