Khách sạn gần sân bay Sân bay Perugia Sant Egidio

Khách sạn gần sân bay Sân bay Perugia Sant Egidio

Sant Egidio (PEG) - Perugia, Perugia, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Perugia Sant Egidio

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Perugia Sant Egidio

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Locanda Stella - Perugia
Đã cho điểm #1
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.267.740 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Santa Maria degli Ancillotti - Assisi
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.633.017 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 398 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Villa Raffaello Park Hotel - Assisi
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.267.740 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.165 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hotel Sorella Luna - Assisi
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.974.885 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,0

Hotel Da Elide - Assisi
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.609.364 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Parco dei Cavalieri - Assisi
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.967 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Ripa Relais Colle Del Sole - Perugia
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.462.814 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 516 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Lo Spedalicchio - Assisi
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.462.814 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 375 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Campiglione Hotel - Perugia
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 375 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.365.277 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 554 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Green Village Assisi - Assisi
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 554 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.207 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Deco Hotel - Perugia
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.414.046 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.009 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Perugia Park Hotel - Perugia
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.009 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.706.657 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.029 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Vega Hotel Perugia - Perugia
Đã cho điểm #13
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.029 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.999.513 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 316 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hotel Cristallo - Assisi
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.218.971 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

La Collina Di Pilonico - Perugia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.609.120 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Perugia Sant Egidio

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Perugia Sant Egidio có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Perugia Sant Egidio đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Perugia Sant Egidio cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Perugia Sant Egidio?

Ở chỗ nào tại Perugia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Perugia Sant Egidio bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.