Khách sạn gần sân bay Sân bay Rimini Miramare

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rimini Miramare

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rimini Miramare

Miramare (RMI) - Rimini, Rimini, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rimini Miramare

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Hotel Aurea - Rimini
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.874.710 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7

Hotel Little - Rimini
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.763.342 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 351 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Love Boat - Riccione
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 351 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.665.894 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 521 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Hotel Stresa - Rimini
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 521 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.111.369 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.617 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Yes Hotel Touring - Rimini
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.617 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.245.940 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 597 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Hotel Sport - Rimini
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 597 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.809.745 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 551 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Rubens - Rimini
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.925.755 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8

Hotel Dei Platani - Rimini
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.088.168 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel Felix - Rimini
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.392.112 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Okinawa - Rimini
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.832.947 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 643 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Hotel Principe di Piemonte - Rimini
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 643 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.740.140 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 417 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Ascot & Spa - Rimini
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.176.335 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,3

Hotel Aurora Mare - Rimini
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.830.627 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Hotel Adriatic & Beauty - Rimini
Đã cho điểm #14
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.784.223 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,5

Hotel Capinera - Rimini
Đã cho điểm #15
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.832.947 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rimini Miramare

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rimini Miramare có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rimini Miramare đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rimini Miramare cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rimini Miramare?

Ở chỗ nào tại Rimini?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rimini Miramare bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.