vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Miramare

Khách sạn gần sân bay Sân bay Miramare

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Miramare

Miramare (RMI) - Rimini, Rimini, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Miramare

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Hotel Aurea - Rimini
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.032.392 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Love Boat - Riccione
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.606.709 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 389 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Hotel Little - Rimini
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 389 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.745.923 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 406 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Hotel Stresa - Rimini
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.747 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 495 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hotel Rubens - Rimini
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 495 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.424.306 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 543 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Sport - Rimini
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.424.306 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hotel Felix - Rimini
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.562.142 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 899 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Principe di Piemonte - Rimini
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 899 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.631.060 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,7

Hotel Dei Platani - Rimini
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.355.388 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 648 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel Okinawa - Rimini
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 648 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
987.825 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 343 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Ascot & Spa - Rimini
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 343 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.078.337 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,0

Hotel Aurora Mare - Rimini
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.159.431 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel Superga - Rimini
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.950 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Residence Divina - Rimini
Đã cho điểm #14
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
45.738.572 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.218 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2

Yes Hotel Touring - Rimini
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.963.474 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Miramare

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Miramare có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Miramare đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Miramare cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Miramare?

Ở chỗ nào tại Rimini?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Miramare bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Rimini

Sân bay đã ghé năm Rimini