Khách sạn gần sân bay Plettenberg Bay

Khách sạn gần sân bay Plettenberg Bay

Plettenberg Bay (PBZ) - Plettenberg Bay, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Plettenberg Bay

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Plettenberg Bay

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

The Plettenberg Hotel - Plettenberg Bay - Toà nhà
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.423.646 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bayside Lodge - Plettenberg Bay - Phòng khách
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.822.661 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Christiana Lodge - Plettenberg Bay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.275.863 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Ocean Watch Guest House - Plettenberg Bay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.189.656 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Cornerway House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.822.661 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 103 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Piesang Valley Lodge - Plettenberg Bay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 103 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.512.316 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

113 on Robberg - Plettenberg Bay - Phòng ngủ
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.518 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Periwinkle Guest Lodge - Plettenberg Bay - Ban công
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.970.444 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Southern Cross Beach House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.990.148 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.117 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Robberg Beach Lodge - Lion Roars Hotels & Lodges - Plettenberg Bay - Phòng khách
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.991 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vilacqua Boutique Guest Villa - Plettenberg Bay - Hàng hiên
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.384.237 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Redbourne Country Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.054.188 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sea Breeze - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.620.690 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Anchorage Guest House - Plettenberg Bay - Lounge
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.063.547 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Weldon House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.798.030 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Plettenberg Bay

Khách sạn rẻ ở gần Plettenberg Bay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Plettenberg Bay đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Plettenberg Bay cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Plettenberg Bay?

Ở chỗ nào tại Plettenberg Bay?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Plettenberg Bay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Plettenberg Bay