Khách sạn gần sân bay Plettenberg Bay

Khách sạn gần sân bay Plettenberg Bay

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Plettenberg Bay

Plettenberg Bay (PBZ) - Plettenberg Bay, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Plettenberg Bay

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 397 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Ocean Watch Guest House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 316 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

The Plettenberg Hotel - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.656.012 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 128 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Christiana Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.524.902 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bayside Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 595 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Milkwood Manor on Sea - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 595 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.413.019 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

113 Robberg - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.274.033 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Piesang Valley Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 47 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Cornerway House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 47 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 940 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

The Robberg Beach Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 940 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.899.468 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 105 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Southern Cross Beach House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 105 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Periwinkle Lodge Guest House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.493.862 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Anchorage Guest House - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #12
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.000.232 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0

Sea Breeze - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #13
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vilacqua Boutique Guest Villa - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.123.234 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Redbourne Lodge - Plettenberg Bay
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.872.366 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Plettenberg Bay

Khách sạn rẻ ở gần Plettenberg Bay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Plettenberg Bay đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Plettenberg Bay?

Ở chỗ nào tại Plettenberg Bay?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Plettenberg Bay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Plettenberg Bay