Khách sạn gần sân bay Sân bay Podgorica Golubovci

Khách sạn gần sân bay Sân bay Podgorica Golubovci

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Podgorica Golubovci

Golubovci (TGD) - Podgorica, Montenegro
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Podgorica Golubovci

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Perla Residence Hotel & Spa - Podgorica
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.800.970 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Hotel Ziya - Podgorica
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.447.472 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.305 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hilton Podgorica Crna Gora - Podgorica
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.609.098 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Philia Hotel - Podgorica
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.454.630 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 532 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Hotel Laguna - Podgorica
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 532 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.307 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 611 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6

Hotel Alexandar Lux - Podgorica
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 611 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.431.541 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 668 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Ramada by Wyndham Podgorica - Podgorica
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 668 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.008.774 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Hotel Keto - Podgorica
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
923.575 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel BaMBiS - Podgorica
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.558 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Hotel Podgorica - Podgorica
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.708.613 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 716 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3

Hotel Kerber - Podgorica
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 716 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.570.077 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 237 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2

Hotel Evropa - Podgorica
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.200.647 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Lovcen - Podgorica
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.485 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel M Nikic - Podgorica
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.792 ₫

Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 4,0 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0

Hotel Ideal - Podgorica
Đã cho điểm #15
4,0
Ổn 4,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.887.786 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Podgorica Golubovci

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Podgorica Golubovci có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Podgorica Golubovci đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Podgorica Golubovci cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Podgorica Golubovci?

Ở chỗ nào tại Podgorica?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Podgorica Golubovci bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.