Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Elizabeth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Elizabeth

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Port Elizabeth

Port Elizabeth (PLZ) - Port Elizabeth, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Port Elizabeth

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Treetops Guesthouse - Port Elizabeth
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
944.483 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 233 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5

Villa Tuscana - Port Elizabeth
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
967.520 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 478 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Conifer Beach House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 478 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.917 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0

Amani Guest Lodge - Port Elizabeth
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.151.809 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Millard Crescent Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.704.677 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

King George's Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.027.183 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Dempsey's Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #7
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
967.520 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 105 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Ahoy Boutique Hotel - Port Elizabeth
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 105 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.013.592 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Valley Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
760.194 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

39 on Church Guesthouse and Conferencing - Port Elizabeth
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.888.966 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

River Road Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.059.664 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Lalapanzi Guest Lodge - Port Elizabeth
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.105.737 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

A La Martha's Air-Port Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.727.713 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Victoria and Alfred Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #14
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.382.171 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Lenore Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.202.028 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Port Elizabeth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Port Elizabeth?

Ở chỗ nào tại Port Elizabeth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Port Elizabeth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Port Elizabeth