Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Elizabeth

Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Elizabeth

Port Elizabeth (PLZ) - Port Elizabeth, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Port Elizabeth

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Port Elizabeth

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 703 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7

Villa Tuscana - Port Elizabeth
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 703 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
876.980 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 484 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Treetops Guesthouse - Port Elizabeth
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 484 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
925.701 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 487 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Conifer Beach House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
925.701 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Amani Guest Lodge - Port Elizabeth
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.291.109 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

King George's Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.729.599 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 178 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Millard Crescent Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 178 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.778.320 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dempsey's Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
779.538 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

39 on Church Guesthouse and Conferencing - Port Elizabeth
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.729.599 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Lalapanzi Guest Lodge - Port Elizabeth
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.266.748 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Victoria and Alfred Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.027 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

A La Martha's Air-Port Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.461.633 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.435 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

The Paxton Hotel - Port Elizabeth
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.435 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.680.877 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.069 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

The Kelway Hotel - Port Elizabeth
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.069 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.070.646 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6

Valley Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
876.980 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lenore Guest House - Port Elizabeth
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.386.115 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Port Elizabeth

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Elizabeth cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Port Elizabeth?

Ở chỗ nào tại Port Elizabeth?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Port Elizabeth bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Port Elizabeth