Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Vila Bauerfield

Khách sạn gần sân bay Sân bay Port Vila Bauerfield

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Port Vila Bauerfield

Bauerfield (VLI) - Port Vila, Vanuatu
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Port Vila Bauerfield

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Vanuatu Beachfront Apartments - Port Vila
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.723.645 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Fatumaru Lodge Port Vila - Port Vila
Đã cho điểm #2
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.981.921 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Mangoes Resort - Port Vila
Đã cho điểm #3
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.038.507 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,8

Moorings Hotel - Port Vila
Đã cho điểm #4
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.911.482 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Grand Hotel and Casino - Port Vila
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.958.441 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Resort Vanuatu - Port Vila
Đã cho điểm #6
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.038.507 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Terraces Boutique Apartments - Port Vila
Đã cho điểm #7
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.353.370 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2

Travellers Budget Motel - Port Vila
Đã cho điểm #8
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
3,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,5

Kaiviti Motel - Port Vila
Đã cho điểm #9
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.934.962 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,8

Chantillys on the Bay - Port Vila
Đã cho điểm #10
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.179.385 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Quest Apartments - Port Vila
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.535.807 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vila Chaumieres Resort - Port Vila
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.183.612 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Pacific Paradise Motel - Port Vila
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
446.115 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
2,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Tropicana Lagoon Apartments - Port Vila
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.064.100 ₫

Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
3,5
Dịch vụ
5,4
Tổng quát 5,0 Ổn
Dựa trên 72 đánh giá
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
3,5
Dịch vụ
5,4
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
4,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
5,9
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
4,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
5,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8

Room With A View & Apartment Style - Port Vila
Đã cho điểm #15
5,0
Ổn 5,0
Dựa trên 72 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.229 ₫

Top Sân bay Port Vila Bauerfield hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Port Vila Bauerfield

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Vila Bauerfield có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Port Vila Bauerfield đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Port Vila Bauerfield?

Are there Bauerfield hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Port Vila?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Port Vila Bauerfield bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Port Vila