Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Alegre Salgado Filho

Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Alegre Salgado Filho

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho

Salgado Filho (POA) - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.848 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Hotel Deville Prime Porto Alegre - Porto Alegre
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.848 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.203.666 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.478 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Novotel Porto Alegre Airport - Porto Alegre
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.478 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.018.094 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Swan Generation - Porto Alegre
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
278.358 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.146 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Intercity Porto Alegre Aeroporto - Porto Alegre
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.206.217 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 459 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

B Flat V - Porto Alegre
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 459 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.438.182 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.184 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Express Aeroporto - Porto Alegre
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
835.074 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.135 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Master Express Dom Pedro II - Porto Alegre
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
904.663 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.789 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Ibis Porto Alegre Moinhos de Vento - Porto Alegre
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.789 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.136.628 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.023 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Swan Porto Alegre - Porto Alegre
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.023 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.252.610 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.084 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

ibis Porto Alegre Aeroporto - Porto Alegre
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 4.084 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.299.003 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.134 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Radisson Hotel Porto Alegre - Porto Alegre
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.180.469 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 798 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Quality Hotel Porto Alegre - Porto Alegre
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 798 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.600.557 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Colossi Hotel - Porto Alegre
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
835.074 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.268 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Hotel Expressinho Aeroporto - Porto Alegre
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
765.484 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Master Royal - Porto Alegre
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
603.109 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho?

Ở chỗ nào tại Porto Alegre?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Porto Alegre Salgado Filho bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.