Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Seguro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Seguro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Porto Seguro

Porto Seguro (BPS) - Porto Seguro, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Porto Seguro

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 947 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Arraial D'Ajuda Eco Resort - Porto Seguro
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 947 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.755.310 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.205 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Best Western Shalimar Praia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.205 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.546.630 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 582 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Aquarela Praia Hotel - Arraial d'Ajuda
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.962.143 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 344 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Hotel Estalagem Porto Seguro - Porto Seguro
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 344 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.521 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.713 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Solar Do Imperador - Porto Seguro
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.286 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.093 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Hotel Bem Brasil - Porto Seguro
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.093 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.941 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 385 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Quinta do Sol Praia Hotel Lite - Porto Seguro
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 385 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.109 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Porto Bahia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
669.437 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.337 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Quinta do Sol Praia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.061.866 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 772 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Porto Cálem Praia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 772 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
946.446 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 859 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Marlim Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 859 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
530.933 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 493 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel Vale Verde - Porto Seguro
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
600.185 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,1

Oceano Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
738.689 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Portobacana Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
530.933 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Green Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
28.485.688 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Porto Seguro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Porto Seguro?

Ở chỗ nào tại Porto Seguro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Porto Seguro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.