Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Seguro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Porto Seguro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Porto Seguro

Porto Seguro (BPS) - Porto Seguro, Bahia, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Porto Seguro

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 938 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Arraial D'Ajuda Eco Resort - Porto Seguro
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 938 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.400.329 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.742 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Best Western Shalimar Praia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.742 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.815 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Aquarela Praia Hotel - Arraial d'Ajuda
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.183.612 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 326 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Porto Seguro Eco Bahia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 326 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.018 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.520 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Hotel Bem Brasil - Porto Seguro
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.520 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.009.627 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.473 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Quinta do Sol Praia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.473 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.221 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 412 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8

Quinta do Sol Praia Hotel Lite - Porto Seguro
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.505 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.757 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Solar Do Imperador - Porto Seguro
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.757 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.262 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Hotel Estalagem Porto Seguro - Porto Seguro
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.391 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Porto Bahia Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.269 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 733 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Vale Verde - Porto Seguro
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 733 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.871 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 848 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Marlim Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 848 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
586.993 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,4

Oceano Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.026 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Portobacana Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
399.155 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Green Porto Hotel - Porto Seguro
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
633.952 ₫

Top Sân bay Porto Seguro hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Porto Seguro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Porto Seguro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Porto Seguro?

Are there Porto Seguro hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Porto Seguro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Porto Seguro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.