Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche

El Tehuelche (PMY) - Puerto Madryn, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 622 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Península Valdés - Puerto Madryn
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 622 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.918.694 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 769 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

El Gualicho Hostel - Puerto Madryn
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 769 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
903.406 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 115 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

La Posada Hotel - Puerto Madryn
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.702.340 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Casa Patagonica - Puerto Madryn
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 871 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

La Tosca Hostel - Puerto Madryn
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 871 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Apart Hotel TY Coed - Puerto Madryn
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.676 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Hotel Las Maras - Puerto Madryn
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.177.439 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,0

Dazzler by Wyndham Puerto Madryn - Puerto Madryn
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 387 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Gran Madryn - Puerto Madryn
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 425 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6

Hotel Australis Yene Hue - Puerto Madryn
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.756.544 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 160 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
8,6

Hotel Hostal del Rey - Puerto Madryn
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Loica Hostel - Puerto Madryn
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
277.971 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Melyn Brig Apart - Puerto Madryn
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.154 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

A la Helice - Puerto Madryn
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.042.391 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel El Retorno Puerto Madryn - Puerto Madryn
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche?

Ở chỗ nào tại Puerto Madryn?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Madryn El Tehuelche bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.