Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Puerto Princesa

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Puerto Princesa

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa

Puerto Princesa (PPS) - Thành phố Puerto Princesa, Palawan, Philippines
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Hibiscus Garden Inn - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.707.203 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Munting Paraiso - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.590.272 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Dolce Vita Hotel - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
912.068 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 375 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Canvas Boutique Hotel - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 375 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.286.249 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3

Julieta's Pension House - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
561.273 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,3
Nhân viên
6,3
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Fersal Hotel - Puerto Princesa - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
912.068 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,8
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Blue Lagoon Inn & Suites - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #7
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
654.818 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0

Fanta Lodge - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
210.478 ₫

Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Westville Tourist Inn - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
328.111 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Acacia Tree Garden Hotel - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #10
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.407 ₫

Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
7,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

House of Big Brother - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
514.500 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sunflower Royal Pensionne - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
537.886 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Althea's Place Palawan - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
724.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

OYO 599 Palawan Village Hotel - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
257.250 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

D' Lucky Garden Inn - Thành phố Puerto Princesa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
467.727 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa?

Ở chỗ nào tại Thành phố Puerto Princesa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thành phố Puerto Princesa bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.