Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Vallarta Ordaz

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Vallarta Ordaz

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz

Ordaz (PVR) - Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Express Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.953.035 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.045.106 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 426 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 426 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.533.597 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 994 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Fiesta Inn Puerto Vallarta Isla - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 994 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.534.295 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 71 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7

Casa La Columna - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 71 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.441.526 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.919 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Comfort Inn Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.919 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.767.031 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3

Velas Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.323.414 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.196 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

One Puerto Vallarta Aeropuerto - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.196 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.604.279 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3
Đáng tiền
7,5
Nhân viên
2,5

Casa Velas Hotel Boutique & Ocean Club-Adults Only - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.717.741 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,3

Club Regina Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.975.820 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.424 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Flamingo Vallarta Hotel & Marina - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.720.531 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 233 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,5

Vamar Vallarta Marina & Beach Resort - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.231.575 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Vera Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.789.584 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mayan Palace Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.998.140 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz?

Ở chỗ nào tại Puerto Vallarta?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Vallarta Ordaz bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.