vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ordaz

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ordaz

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ordaz

Ordaz (PVR) - Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ordaz

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 108 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Casa La Columna - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.262.047 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 671 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Express Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 671 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.560.349 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 784 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Fiesta Inn Puerto Vallarta Isla - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 784 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.743.920 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 621 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 621 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.543.369 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.336.852 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.396 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Comfort Inn Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.396 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.376.779 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Velas Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.365.765 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7

Club Regina Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.648.463 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
6,3

Casa Velas Hotel Boutique & Ocean Club-Adults Only - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.744.838 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.049 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

One Puerto Vallarta Aeropuerto - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.049 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.170.262 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.008 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Flamingo Vallarta Hotel & Marina - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.008 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.353.833 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,2

Vamar Vallarta Marina & Beach Resort - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.061.497 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Vera Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.531.896 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Mayan Palace Puerto Vallarta - Puerto Vallarta
Đã cho điểm #14
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.786.141 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ordaz

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ordaz có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ordaz đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ordaz cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ordaz?

Ở chỗ nào tại Puerto Vallarta?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ordaz bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.