Khách sạn gần sân bay Sân bay Queenstown Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Queenstown Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Queenstown Intl

Queenstown Intl (ZQN) - Queenstown, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Queenstown Intl

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Queenstown House Boutique Bed & Breakfast And Apartments - Queenstown
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.556.988 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8

The Spire Hotel - Queenstown
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.897.920 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 451 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Queenstown Park Boutique Hotel - Queenstown
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.647.176 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hulbert House - Queenstown
Đã cho điểm #4
9,9
Tuyệt hảo 9,9
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.958.375 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 890 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Alexis Motel & Apartments - Queenstown
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 890 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.475.719 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 240 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Del Lago - Queenstown
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.910.803 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 783 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Coronation Lodge - Queenstown
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.236.869 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Spa B&B - Queenstown
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.403.370 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.630 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Sherwood - Queenstown
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.630 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.889.991 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 237 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,2

Marina Apartments - Element Escapes - Queenstown
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.146.680 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.928 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
5,6
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,8
Nhân viên
6,8
Đáng tiền
6,4
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Queenstown Frankton Road - Queenstown
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.928 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.459.862 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.493 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Ramada Suites by Wyndham Queenstown Remarkables Park - Queenstown
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.369.673 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.609 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hilton Queenstown Resort & Spa - Queenstown
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 4.609 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.872.151 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 880 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

DoubleTree by Hilton Queenstown - Queenstown
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 878 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.054.510 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0

Pencarrow Luxury Lodge - Queenstown
Đã cho điểm #15
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.824.579 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Queenstown Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Queenstown Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Queenstown Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Queenstown Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Queenstown Intl?

Ở chỗ nào tại Queenstown?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Queenstown Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.