Khách sạn gần sân bay Sân bay Invercargill

Khách sạn gần sân bay Sân bay Invercargill

Invercargill (IVC) - Invercargill, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Invercargill

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Invercargill

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

554 Moana Court Motel - Invercargill
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.985.473 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.133 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

295 ON Tay Motel - Invercargill
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.421.308 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.232 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Tower Lodge Motel - Invercargill
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.518.160 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 897 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Balmoral Lodge Motel - Invercargill
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 897 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.905.570 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Colonial on Tay - Invercargill
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.687.652 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 845 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Homestead Villa Motel - Invercargill
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 845 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.421.308 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 413 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Birchwood Manor Motel - Invercargill
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 413 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.566.586 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Asure Townsman Motor Lodge - Invercargill
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.978.209 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 264 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Bella Vista Motel Invercargill - Invercargill
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 264 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.421.308 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 780 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Admiral Court Motel & Apartments - Invercargill
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.348.669 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Queens Park Motels - Invercargill
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.300.243 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 976 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Kelvin Hotel - Invercargill
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 976 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.905.570 ₫

Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0

Ashlar Motel - Invercargill
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.140.436 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Victoria Railway Hotel - Invercargill
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.397.095 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 1.275 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,9
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,4

ibis Styles Invercargill - Invercargill
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 1.275 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.912.833 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Invercargill

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Invercargill?

Ở chỗ nào tại Invercargill?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Invercargill bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Invercargill