vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Invercargill

Khách sạn gần sân bay Sân bay Invercargill

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Invercargill

Invercargill (IVC) - Invercargill, New Zealand
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Invercargill

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

554 Moana Court Motel - Invercargill
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.455.819 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.083 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Balmoral Lodge Motel - Invercargill
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.083 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.386.964 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Tower Lodge Motel - Invercargill
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.272.206 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 723 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

295 ON Tay Motel - Invercargill
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 723 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.593.528 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 675 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Victoria Railway Hotel - Invercargill
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 675 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.442.736 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 592 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Homestead Villa Motel - Invercargill
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 592 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.501.722 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 254 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Bella Vista Motel Invercargill - Invercargill
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 254 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.524.673 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Asure Townsman Motor Lodge - Invercargill
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.524.673 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Birchwood Manor Motel - Invercargill
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.662.383 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 678 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Admiral Court Motel & Apartments - Invercargill
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 678 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.295.158 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Queens Park Motels - Invercargill
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.203.351 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Colonial on Tay - Invercargill
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.662.383 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 515 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Kelvin Hotel - Invercargill
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.478.770 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3

Ashlar Motel - Invercargill
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.823.044 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.735 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8

ibis Styles Invercargill - Invercargill
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.735 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.767.272 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Invercargill

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Invercargill cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Invercargill?

Ở chỗ nào tại Invercargill?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Invercargill bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Invercargill