Khách sạn gần sân bay Sân bay Quimper Pluguffan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Quimper Pluguffan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Quimper Pluguffan

Pluguffan (UIP) - Quimper, Brittany, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Quimper Pluguffan

Khung cảnh
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.246 đánh giá
Khung cảnh
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Escale Oceania Quimper - Quimper
Đã cho điểm #1
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 723 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Best Western Plus Hotel Kregenn - Quimper
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 723 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.849.201 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 888 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3

Hotel De La Gare - Quimper
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 888 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.899.468 ₫

Khung cảnh
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Thức ăn
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 851 đánh giá
Khung cảnh
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Thức ăn
8,0
Địa điểm
7,4
Khung cảnh
7,4
Sạch sẽ
9,1
Thức ăn
7,3
Chất lượng phòng
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Khung cảnh
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thức ăn
8,0
Chất lượng phòng
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Khung cảnh
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Thức ăn
8,0
Địa điểm
7,2
Khung cảnh
7,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Thức ăn
9,3
Địa điểm
7,6
Khung cảnh
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Thức ăn
8,1
Địa điểm
7,7

Oceania Quimper - Quimper
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 851 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 556 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Manoir des Indes, The Originals Relais (Relais du Silence) - Quimper
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 556 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.219.829 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 525 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Kyriad Quimper Sud - Quimper
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 525 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.153 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Terres de France - Appart'Hotel Quimper - Quimper
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 405 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

ibis Styles Quimper - Quimper
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 405 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.917 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 858 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

B&B Hôtel Quimper Sud Bénodet - Quimper
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 858 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.990 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 672 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Hotel Gradlon - Quimper
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 547 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

ibis Quimper - Quimper
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 547 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.366.690 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 610 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Mercure Quimper Centre - Quimper
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 610 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 735 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Campanile Quimper - Quimper
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 735 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Dupleix - Quimper
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá

Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,6
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 1.482 đánh giá
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,4
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,5

Premiere Classe Quimper - Quimper
Đã cho điểm #15
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 1.482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Quimper Pluguffan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quimper Pluguffan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quimper Pluguffan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Quimper Pluguffan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Quimper Pluguffan?

Ở chỗ nào tại Quimper?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Quimper Pluguffan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.