Khách sạn gần sân bay Sân bay Rarotonga

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rarotonga

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rarotonga

Rarotonga (RAR) - Rarotonga, Đảo Cook
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rarotonga

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rarotonga Daydreamer Escape - Rarotonga
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.419.400 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Lagoon Breeze Villas - Rarotonga
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.326.821 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Sunhaven Beach Bungalows - Rarotonga
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.838.335 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8

Sunset Resort - Rarotonga
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.791.813 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Manuia Beach Resort - Rarotonga
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.908.817 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Aroa Beachside Inn - Rarotonga
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.815.074 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
10,0

Crown Beach Resort & Spa - Rarotonga
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.886.021 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,9

The Reef Motel - Rarotonga
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.628.519 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 648 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

The Edgewater Resort & Spa - Rarotonga
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 648 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.163.760 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

The Black Pearl at Puaikura - Rarotonga
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.349.617 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 751 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

The Rarotongan Beach Resort & Lagoonarium - Rarotonga
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 751 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.838.335 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 651 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Club Raro Resort - Rarotonga
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 651 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.303.094 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Islander Hotel - Rarotonga
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.396.139 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Cooks Oasis Holiday Villas - Rarotonga
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.628.751 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Paradise Inn - Rarotonga
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.116.772 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rarotonga

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rarotonga có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rarotonga đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rarotonga cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rarotonga?

Ở chỗ nào tại Rarotonga?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rarotonga bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Rarotonga