Khách sạn gần sân bay Sân bay Rennes St Jacques

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rennes St Jacques

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rennes St Jacques

St Jacques (RNS) - Rennes, Brittany, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rennes St Jacques

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Balthazar Hotel & Spa Rennes MGallery by Sofitel - Rennes
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.486.728 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.654 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Le Saint-Antoine Hotel & Spa, BW Premier Collection - Rennes
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.654 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.594.081 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Thức ăn
8,9
Địa điểm
9,2
Chất lượng phòng
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.317 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Thức ăn
8,9
Địa điểm
9,2
Chất lượng phòng
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Hôtel Anne De Bretagne - Rennes
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.654.452 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.568 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Novotel Spa Rennes Centre Gare - Rennes
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.382.664 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.099 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Mercure Rennes Place Bretagne - Rennes
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.099 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.983.322 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.104 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

ibis budget Rennes Rte Lorient - Rennes
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.738.314 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 694 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Brit Hôtel du Stade - Rennes
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 694 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.654.452 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.212 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Le Voltaire - Rennes
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 5.212 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.597.370 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.465 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Ibis Rennes Centre Gare Sud - Rennes
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.619 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.188 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Le Nemours Rennes - Rennes
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.188 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.677.943 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.133 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Le Bretagne - Rennes
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.208.128 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.100 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Campanile Rennes Centre - Gare - Rennes
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.749 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.949 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Garden Hotel - Rennes
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.949 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.036 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 601 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Novotel Rennes Alma - Rennes
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.980 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.130 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5

Campanile Rennes Ouest Cleunay - Rennes
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.351 ₫

Top Sân bay Rennes St Jacques hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rennes St Jacques

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rennes St Jacques có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rennes St Jacques đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rennes St Jacques cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rennes St Jacques?

Are there St Jacques hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Rennes?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rennes St Jacques bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.