Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Reykjavik Domestic (RKV) - Reykjavik, Iceland (Ai-xơ-len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Reykjavik Domestic

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Freyja Guesthouse & Suites - Reykjavik
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.671.781 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.542 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Eric The Red Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.542 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.184.101 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.240 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Guesthouse Galtafell - Reykjavik
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.240 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.439.331 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.023 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Guesthouse Sunna - Reykjavik
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.023 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.766.156 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 444 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6

Hotel Holt - Reykjavik
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.973.501 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.640 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Icelandair Hotel Reykjavik Natura - Reykjavik
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.904.231 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.171 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Igdlo Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.370.991 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 960 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Alba Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 960 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.602.976 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 915 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8

Hotel Leifur Eiriksson - Reykjavik
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 915 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.997.676 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 961 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0

Bus Hostel - Reykjavik
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 961 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.301.721 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.339 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8

Guesthouse Aurora - Reykjavik
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.579.731 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Guesthouse Andrea - Reykjavik
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.440.261 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 998 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7

Travel Inn - Reykjavik
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 998 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.719.666 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavik - Reykjavik
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.325.431 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Gardur - Reykjavik
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.044.631 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Reykjavik Domestic?

Ở chỗ nào tại Reykjavik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Reykjavik Domestic bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.