vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Reykjavik Domestic (RKV) - Reykjavik, Iceland (Ai-xơ-len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Reykjavik Domestic

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

Freyja Guesthouse & Suites - Reykjavik
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.870.820 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.231 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Guesthouse Galtafell - Reykjavik
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.886.395 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 848 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6

Eric The Red Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 848 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.139 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 631 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Guesthouse Sunna - Reykjavik
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 631 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.618.874 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 28 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Bed and Books B&B - Reykjavik
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 28 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.893.725 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9

Hotel Holt - Art Museum - Reykjavik
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.924.416 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.069 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Igdlo Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.069 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.313.331 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.371 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Icelandair Hotel Reykjavik Natura - Reykjavik
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.290.885 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 894 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0

Alba Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 894 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.023.363 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.476 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Guesthouse Aurora - Reykjavik
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.476 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.794.320 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.263 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Bus Hostel Reykjavik - Reykjavik
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.046.267 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 878 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4

Hotel Leifur Eiriksson - Reykjavik
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 878 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.214.384 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.022 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Guesthouse Andrea - Reykjavik
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.022 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.473.661 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3

Villa - Reykjavik
Đã cho điểm #14
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.756.299 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,6
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,5
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
5,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavik - Reykjavik
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.527.715 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Reykjavik Domestic?

Ở chỗ nào tại Reykjavik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Reykjavik Domestic bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.