Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn gần sân bay Sân bay Reykjavik Domestic

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Reykjavik Domestic (RKV) - Reykjavik, Iceland (Ai-xơ-len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Reykjavik Domestic

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 431 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

Freyja Guesthouse & Suites - Reykjavik
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 431 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.776.004 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.162 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Eric The Red Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.771.778 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.615 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Guesthouse Sunna - Reykjavik
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.615 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.991.548 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.427 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Guesthouse Galtafell - Reykjavik
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.222.118 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 676 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2

Hotel Holt - The Art Hotel - Reykjavik
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.983.095 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.902 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Reykjavik Natura - Berjaya Iceland Hotels - Reykjavik
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.902 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.090.867 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.897 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Igdlo Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.897 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.028.881 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.061 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Alba Guesthouse - Reykjavik
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.061 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.682.085 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.020 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,5

Hotel Leifur Eiriksson - Reykjavik
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.020 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.762.151 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.707 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Guesthouse Aurora - Reykjavik
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.707 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.367.223 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.364 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Guesthouse Andrea - Reykjavik
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.813.337 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.250 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5

Travel Inn - Reykjavik
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.944.588 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.758 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Bus Hostel Reykjavik - Reykjavik
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.758 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.221 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavik - Reykjavik
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.359.005 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Gardur - Reykjavik
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.404.556 ₫

Top Sân bay Reykjavik Domestic hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Reykjavik Domestic

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Reykjavik Domestic cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Reykjavik Domestic?

Are there Reykjavik Domestic hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Reykjavik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Reykjavik Domestic bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.