vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leite Lopes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Leite Lopes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Leite Lopes

Leite Lopes (RAO) - Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Leite Lopes

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 834 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Araucaria Plaza - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 834 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.038.063 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.371 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Jr Hotel Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.974 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 783 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Taiwan Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
645.906 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 529 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Flat Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 529 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
622.838 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 777 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Black Stream Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 777 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
599.770 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 918 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Prince Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 918 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
507.498 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 936 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Oasis Plaza - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 936 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
576.702 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.070 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Monreale Hotel Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.070 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
553.634 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.030 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Nacional Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.030 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
576.702 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Hotel Canada - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
415.225 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 992 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Stream Palace Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 992 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.084.199 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.120 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Dan Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
507.498 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.422 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Dan Inn Express Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
392.157 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,1

Hotel Senador - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
369.089 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Leite Lopes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leite Lopes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leite Lopes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Leite Lopes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Leite Lopes?

Ở chỗ nào tại Ribeirão Preto?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Leite Lopes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Ribeirão Preto

Thắng cảnh ở Ribeirão Preto