Khách sạn gần sân bay Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Leite Lopes (RAO) - Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.766 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Araucaria Plaza - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.766 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.172 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.429 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Jr Hotel Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.894 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 718 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Flat Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 718 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.172 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.118 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Black Stream Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.409 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.280 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Taiwan Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.280 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.598 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.410 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Prince Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
798.497 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.814 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel Canada - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
798.497 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 3.131 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Monreale Express Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 3.131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.953 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.898 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Golden Park Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.898 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.923 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 3.315 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Nacional Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 3.315 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.320 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.861 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Vilage Inn Ribeirão Preto & Convenções - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.861 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.438 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2.479 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Dan Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2.479 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.009.864 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.247 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3

Dan Inn Express Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.468 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Stream Palace Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.767.497 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,8
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,3

Hotel Senador - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Top Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes?

Are there Leite Lopes hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Ribeirão Preto?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Ribeirão Preto