Khách sạn gần sân bay Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Leite Lopes (RAO) - Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.266 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Araucaria Plaza - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.250.869 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.888 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Jr Hotel Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.888 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
787.584 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 706 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hotel Flat Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 706 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.265 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Black Stream Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
764.420 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.147 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Prince Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
509.614 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.014 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Taiwan Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.014 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.045 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Canada - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.045 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
694.928 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.006 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Oasis Plaza - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.006 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
833.913 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 3.075 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Nacional Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 3.075 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
926.570 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.445 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Monreale Express Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
810.749 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.201 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Dan Inn Ribeirão Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
741.256 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.074 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Vilage Inn Ribeirão Preto & Convenções - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.074 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
926.570 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.316 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Dan Inn Express Ribeirao Preto - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
648.599 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0

Stream Palace Hotel - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.702.340 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,0

Hotel Senador - Ribeirão Preto
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
648.599 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes?

Ở chỗ nào tại Ribeirão Preto?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ribeirão Preto Leite Lopes bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Ribeirão Preto