Khách sạn gần sân bay Sân bay Rockhampton

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rockhampton

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rockhampton

Rockhampton (ROK) - Rockhampton, QLD, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rockhampton

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 391 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Rockhampton Palms Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.473 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 526 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Archer Park Motel - Rockhampton
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 526 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.128.152 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 352 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Best Western Cattle City Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 352 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.813 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8

Rocky Gardens Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.174.416 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 754 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Coffee House Apartment Motel - Rockhampton
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 754 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.567.662 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Quality Hotel Regent Rockhampton - Rockhampton
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.729.586 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 290 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Central Park Motel - Rockhampton
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 290 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.473 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.018 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Rocky Resort Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.018 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.284 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.719 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,6
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,6
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Quest Rockhampton - Rockhampton
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.307.889 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 420 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Motel 98 - Rockhampton
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.220.681 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 796 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Villa Capri - Rockhampton
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 796 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.313.209 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 912 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Centrepoint Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 912 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.734.907 ₫

Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Nhân viên
7,7
Đáng tiền
8,2

Leichhardt Hotel - Rockhampton
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.897.525 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 2.002 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Fitzroy Motor Inn - Rockhampton
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 2.002 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.688.643 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.152 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
5,6
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Welcome Home Motel Rockhampton - Rockhampton
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.152 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.318.529 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rockhampton

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rockhampton có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rockhampton đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rockhampton cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rockhampton?

Ở chỗ nào tại Rockhampton?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rockhampton bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Rockhampton