Khách sạn gần sân bay Sân bay Rostov trên sông Đông

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rostov trên sông Đông

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rostov trên sông Đông

Rostov (ROV) - Rostov trên sông Đông, Rostov, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rostov trên sông Đông

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.565 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7

Hotel Legenda - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 3.565 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.196.228 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.104 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Bellagio - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.219.232 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 494 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Guest House Dom 17 - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 494 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
460.088 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 499 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Shery Holl - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.210 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.604 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,6
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Topos Congress-hotel - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.035.197 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.648 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Valencia Hotel - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.648 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
943.180 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 955 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Hotel Teatralny - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 955 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
874.167 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 375 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Park City Hotel - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 375 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.210 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 365 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Marton Villa Diego - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.119 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 3.565 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Amaks Congress Hotel - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 3.565 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
782.149 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 355 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Villa Rossa - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 355 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
667.127 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 929 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Hotel Marton Villa Skazka - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 929 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
690.132 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mexica Guest House - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
529.101 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Otel Na Zelenoy - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.119 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pamir - Rostov trên sông Đông
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
299.057 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rostov trên sông Đông

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostov trên sông Đông có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostov trên sông Đông đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rostov trên sông Đông cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rostov trên sông Đông?

Ở chỗ nào tại Rostov trên sông Đông?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rostov trên sông Đông bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Rostov trên sông Đông