Khách sạn gần sân bay Sân bay Saint John

Khách sạn gần sân bay Sân bay Saint John

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Saint John

Saint John (YSJ) - Saint John, NB, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Saint John

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 339 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Mahogany Manor Bed & Breakfast - Saint John
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.673.176 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Homeport Historic B&B - Saint John
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.975.361 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Earle of Leinster B&B - Saint John
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.649.931 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 440 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express Saint John Harbour Side, An Ihg Hotel - Saint John
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.974.896 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Shadow Lawn Inn - Saint John
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.254.301 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5

Chipman Hill Suites on Sydney - Saint John
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.021.851 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Best Western Plus Saint John Hotel & Suites - Saint John
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.905.161 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 465 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Delta Hotels by Marriott Saint John - Saint John
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.253.836 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 387 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Travelodge Suites by Wyndham Saint John - Saint John
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.882.381 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 427 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Hilton Saint John - Saint John
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.671.781 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 488 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hampton Inn & Suites Saint John - Saint John
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 488 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.835.426 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3

Saint John Inn - Saint John
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.766.156 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 744 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8

Canadas Best Value Inn Saint John - Saint John
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 744 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.556.951 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Park Plaza Motel - Saint John
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.764.296 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Unb Saint John Summer Hotel - Saint John
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.208.741 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Saint John

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Saint John có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Saint John đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Saint John cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Saint John?

Ở chỗ nào tại Saint John?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Saint John bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.