Khách sạn gần sân bay Sân bay Salzburg W.A. Mozart

Khách sạn gần sân bay Sân bay Salzburg W.A. Mozart

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart

W.A. Mozart (SZG) - Salzburg, Áo
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 548 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Pension Ballwein - Salzburg
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.086.998 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.009 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Villa Verde - Salzburg
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.009 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.671.656 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Schloss Monchstein - Salzburg
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.956.034 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Hotel Goldener Hirsch, a Luxury Collection Hotel, Salzburg - Salzburg
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.552.854 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 693 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Small Luxury Hotel Goldgasse - Salzburg
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 693 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.436.857 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 500 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Hotel Sacher Salzburg - Salzburg
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 500 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.669.785 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 947 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Laschenskyhof Hotel & Spa - Salzburg
Đã cho điểm #7
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 947 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.916.745 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 505 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Boutiquehotel Am Dom - Salzburg
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 505 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.074.837 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 415 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Villa Ceconi by Das Grüne Hotel zur Post - 100% BIO - Salzburg
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 415 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.689.430 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 661 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Das Grüne Hotel Zur Post - 100 % Bio - Salzburg
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 661 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.619.271 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.013 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5

Salzburg Hotel Lilienhof - Salzburg
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.013 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.525.725 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.125 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hotel Das Junior By Max 70 - Salzburg
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.034.612 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 392 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9

Airporthotel Salzburg - Salzburg
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 392 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.484.566 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1.401 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Snooze Hotel - Salzburg
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1.401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.941.067 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Blackhome Salzburg Maxglan - Salzburg
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.250.702 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart?

Ở chỗ nào tại Salzburg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Salzburg W.A. Mozart bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.