vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Luis Munoz Marin Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Luis Munoz Marin Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl

Luis Munoz Marin Intl (SJU) - San Juan, Puerto Rico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 115 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Casa Isabel Bed & Breakfast - San Juan
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.702.852 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 923 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Condado Vanderbilt Hotel - San Juan
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 923 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.167.434 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Numero Uno Beach House - San Juan
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.003.680 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Andalucia Guest House - San Juan
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.871 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 50 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0

The Dreamcatcher - San Juan
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 50 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.105.796 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 875 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hampton Inn & Suites San Juan, Puerto Rico - San Juan
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 875 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.991.721 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 584 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Tres Palmas Inn - San Juan
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 584 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.057.958 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Royal Sonesta San Juan - Carolina
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.798.529 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 846 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

At Wind Chimes Boutique Hotel - San Juan
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 846 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.460.902 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

San Jorge Hotel & Hostel - San Juan
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.552.898 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Numero Uno Beach Apartments - San Juan
Đã cho điểm #11
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.543.699 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.118 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

San Juan Airport Hotel - San Juan
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.346.827 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
4,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 339 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
4,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
3,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,2

Borinquen Beach Inn - San Juan
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.771.850 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 858 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9

Acacia Boutique Hotel - San Juan
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 858 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.012.880 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 2.208 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,5
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,1
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
5,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,3

Coral by the Sea - San Juan
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 2.208 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.690.893 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl?

Ở chỗ nào tại San Juan?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Luis Munoz Marin Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.