Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Town

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Town

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Pedro Town

San Pedro (SPR) - San Pedro Town, Belize
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Pedro Town

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Caye Casa - San Pedro Town
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.414.182 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Palms Oceanfront Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.846.443 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,5

SunBreeze Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.648.979 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 50 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
7,5

Xanadu Island Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 50 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.922.283 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Blue Tang Inn - San Pedro Town
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.390.703 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Ramon's Village Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.602.020 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Sunbreeze Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.648.979 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Sandbar Beachfront Hostel & Restaurant - San Pedro Town
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
469.594 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Mayan Princess Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.498.474 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mata Rocks Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.756.751 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Ocean Tide Beach Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.038.507 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Caribbean Villas Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.005.401 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

San Pedro Holiday Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.213 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Corona Del Mar - San Pedro Town
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.815 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pedro's Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.347.970 ₫

Top Sân bay San Pedro Town hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Pedro Town

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Pedro Town?

Are there San Pedro hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại San Pedro Town?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Pedro Town bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Pedro Town