vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Pedro

San Pedro (SPR) - San Pedro Town, Belize
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Pedro

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Palms Oceanfront Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.741.847 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

SunBreeze Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.697.750 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Xanadu Island Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.865.412 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Ramon's Village Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.248.967 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8

SunBreeze Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.422.141 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Blue Tang Inn - San Pedro Town
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.215.435 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 305 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,4

Sandbar Beachfront Hostel & Restaurant - San Pedro Town
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 305 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.355.076 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Caye Casa - San Pedro Town
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.824.989 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
5,8

Ocean Tide Beach Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.319.707 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Mayan Princess Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.927.424 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,5

San Pedro Holiday Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.192.467 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mata Rocks Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.503.446 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Corona Del Mar - San Pedro Town
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.342.674 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Caribbean Villas Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.008.728 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,4
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Pedro's Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.538.815 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Pedro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Pedro?

Ở chỗ nào tại San Pedro Town?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Pedro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Pedro Town