Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Town

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Town

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Pedro Town

San Pedro (SPR) - San Pedro Town, Belize
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Pedro Town

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Palms Oceanfront Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.112.191 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Caye Casa - San Pedro Town
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.839.926 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 240 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Ramon's Village Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 240 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.048.115 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8

SunBreeze Suites - San Pedro Town
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.441.361 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

SunBreeze Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.441.361 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
7,5

Xanadu Island Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.790.192 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Blue Tang Inn - San Pedro Town
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.441.361 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 266 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0

Sandbar Beachfront Hostel & Restaurant - San Pedro Town
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.586 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 147 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Ocean Tide Beach Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.701.134 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Mata Rocks Resort - San Pedro Town
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.654.870 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Mayan Princess Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.446.681 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Caribbean Villas Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.030.304 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Corona Del Mar - San Pedro Town
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.660.190 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Amelia Guest House - San Pedro Town
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.272.265 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

San Pedro Holiday Hotel - San Pedro Town
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.163.776 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Pedro Town

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Town cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Pedro Town?

Ở chỗ nào tại San Pedro Town?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Pedro Town bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Pedro Town