Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Marta Simon Bolivar

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santa Marta Simon Bolivar

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar

Simon Bolivar (SMR) - Santa Marta, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.335 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Ghl Relax Hotel Costa Azul - Santa Marta
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.470 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.126 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Mercure Santa Marta Emile - Santa Marta
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.985.227 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2

Irotama Torres - Santa Marta
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.524.470 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.047 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Zuana Beach Resort - Santa Marta
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.047 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.416.436 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 832 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Irotama Resort - Santa Marta
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 832 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.416.436 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.843 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones - Santa Marta
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.843 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.192.983 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,7

Terrazas Tayrona Travelers Apartamentos y Suites - Santa Marta
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.500.462 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.191 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Santorini Hotel and Resort - Santa Marta
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.470 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 605 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Sanha Plus Hotel - Santa Marta
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 605 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.454.294 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4

Decameron Galeon - Santa Marta
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.593.722 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 700 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Gio Hotel Santa Marta Tama - Santa Marta
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 700 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.546.630 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 222 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,9

Santorini Hotel Boutique - Santa Marta
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.470 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Santamaría del Mar - Santa Marta
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.289.013 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Campestre la Guajira - Santa Marta
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.108.034 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Gairaca Real - Santa Marta
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.050.324 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar?

Ở chỗ nào tại Santa Marta?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santa Marta Simon Bolivar bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.