Khách sạn gần sân bay Sân bay Santiago de Querétaro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Santiago de Querétaro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Santiago de Querétaro

Queretaro (QRO) - Santiago de Querétaro, Queretaro de Arteaga, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Santiago de Querétaro

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 692 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Domun Hotel - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.151 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.273 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Mirage - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.924.883 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Hs Hotsson Hotel Querétaro - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.315 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 582 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Queretaro Zona Diamante - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.887.324 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Casa Brunella Hotel Boutique - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.522 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 260 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Fiesta Inn Queretaro Centro Sur - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.558.686 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 875 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

One Querétaro Centro Sur - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 875 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.525.822 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 493 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

DoubleTree by Hilton Queretaro - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 493 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.971.831 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

The Latit Hotel Querétaro - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.409 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.663 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Ibis Queretaro - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.029 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.159 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2

Casa Inn Premium Hotel Queretaro - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.065.728 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Meson de San Andres - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.807.512 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 537 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

One Queretaro Aeropuerto - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.572.770 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Blue Bicycle House - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.132 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Zarzarosa Hotel Boutique - Santiago de Querétaro
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.262.911 ₫

Top Sân bay Santiago de Querétaro hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Santiago de Querétaro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santiago de Querétaro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santiago de Querétaro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Santiago de Querétaro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Santiago de Querétaro?

Are there Queretaro hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Santiago de Querétaro?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Santiago de Querétaro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.