Khách sạn gần sân bay Sân bay Morelia

Khách sạn gần sân bay Sân bay Morelia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Morelia

Morelia (MLM) - Morelia, Michoacan de Ocampo, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Morelia

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Turotel Morelia - Morelia
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.453.012 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 909 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Gamma Morelia Belo - Morelia
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 909 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.546.755 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 710 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express Morelia - Morelia
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 710 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.874.854 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 375 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Estanza Hotel & Suites - Morelia
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 375 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.655 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 593 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Marcella Clase Ejecutiva - Morelia
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
937.427 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Horizon Hotel & Convention Center Morelia - Morelia
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.593.626 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,6

Hotel Boutique Casa San Diego - Morelia
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.929.459 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 267 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel Boutique Casa Madero - Morelia
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 267 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.655.965 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 502 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Morelia - Morelia
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.757.676 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hosting House Express - Morelia
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.007.734 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 72 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Estefania - Morelia
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 72 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
960.863 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 575 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel & Suites Villa del Sol - Morelia
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.429.576 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9

Portico Hotel Cultural - Morelia
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.218.655 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Rosa Barroco - Morelia
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.195.220 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Real San Juan - Morelia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
960.863 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Morelia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Morelia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Morelia đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Morelia cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Morelia?

Ở chỗ nào tại Morelia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Morelia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.