Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Santorini (JTR) - Thera, Santorini, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Thera Santorini

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thera Santorini

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Acropole Sunrise - Kamari - Ban công
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.451.927 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 512 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Santa Elena - Kamari
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 512 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.454.935 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.193 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Santorini Kastelli Resort - Thera - Phòng khách
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.471.303 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 621 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Santellini Hotel - Kamari
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 621 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.980.698 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Bellonias Villas - Kamari - Bể bơi
Đã cho điểm #5
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.625.872 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 997 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Villa Manos - Karterados - Bể bơi
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 997 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.434.892 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 713 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hippocampus Hotel - Kamari - Phòng ngủ
Đã cho điểm #7
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.326.470 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 528 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kalya Suites - Kamari - Phòng ngủ
Đã cho điểm #8
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 528 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.409.913 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 442 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Seaside Breeze - Kamari - Phòng khách
Đã cho điểm #9
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 442 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.150.296 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 396 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9

Zephyros Hotel - Kamari
Đã cho điểm #10
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 396 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.955.723 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Sigalas - Kamari - Bể bơi
Đã cho điểm #11
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.721.867 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 420 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amaria Beach Resort - Thera - Bể bơi
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.733.912 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 260 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Blue Bay Villas - Kamari - Toà nhà
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.457.370 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 599 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Smy Mediterranean White Santorini - Kamari - Bể bơi
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 599 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.863.812 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Okeanis Beach Hotel - Kamari
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.055.838 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thera Santorini

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thera Santorini?

Ở chỗ nào tại Thera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thera Santorini bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.