Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thera Santorini

Santorini (JTR) - Thera, Santorini, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thera Santorini

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kalya Suites - Kamari
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.047.731 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 282 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Santa Elena - Kamari
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.258.307 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 328 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Santellini Hotel - Kamari
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 328 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.901.264 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Seaside Breeze - Kamari
Đã cho điểm #4
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.521.760 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 718 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Santorini Kastelli Resort - Thera
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 718 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.785.213 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 539 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hippocampus Hotel - Kamari
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.334 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Zephyros - Kamari
Đã cho điểm #7
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.007.020 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Blue Waves Hotel - Kamari
Đã cho điểm #8
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.620.497 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Acropole Sunrise - Kamari
Đã cho điểm #9
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.439.402 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 341 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Selini Hotel - Kamari
Đã cho điểm #10
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.228.826 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Terra Blue Santorini - Kamari
Đã cho điểm #11
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.386.524 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 379 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Imperial Med Resort & Spa - Thera
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 379 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.801.592 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Blue Bay Villas - Kamari
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.456.716 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 330 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,5

Smy Mediterranean White Santorini - Kamari
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 330 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.451.568 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Okeanis Beach Hotel - Kamari
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.504.446 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thera Santorini

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thera Santorini?

Ở chỗ nào tại Thera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thera Santorini bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.