Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thera Santorini

Santorini (JTR) - Thera, Santorini, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Thera Santorini

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thera Santorini

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 445 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Santa Elena - Kamari
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.827.200 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.092 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

Santorini Kastelli Resort - Thera
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.092 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.312.455 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Villa Manos - Karterados
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.047.283 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 677 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hippocampus Hotel - Kamari
Đã cho điểm #4
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 677 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.997.076 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 548 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Acropole Sunrise - Kamari
Đã cho điểm #5
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.461.614 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 547 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Santellini Hotel - Kamari
Đã cho điểm #6
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 547 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.997.807 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 511 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kalya Suites - Kamari
Đã cho điểm #7
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 511 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.557.641 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Bellonias Villas - Kamari
Đã cho điểm #8
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.044.358 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Seaside Breeze - Kamari
Đã cho điểm #9
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.412.138 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Tamarix Del Mar Suites - Kamari
Đã cho điểm #10
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.460.152 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
8,8

Hotel Zephyros - Kamari
Đã cho điểm #11
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.119.669 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 480 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Imperial Med - Thera
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 480 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.459.420 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5

Hotel Blue Bay Villas - Kamari
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.242.262 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 564 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Smy Mediterranean White Santorini - Kamari
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 564 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.534.000 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Okeanis Beach - Kamari
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.775.531 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thera Santorini

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thera Santorini cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thera Santorini?

Ở chỗ nào tại Thera?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thera Santorini bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.