Khách sạn gần sân bay Sân bay Sigiriya

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sigiriya

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sigiriya

Sigiriya (GIU) - Sigiriya, Sri Lanka
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sigiriya

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 411 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,5

Aliya Resort And Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 411 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.960.907 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Jetwing Vil Uyana - Sigiriya
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.363.174 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kuwera Eco Lodge - Sigiriya
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,6
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 815 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,6
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6

Hotel Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 815 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.989.360 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8

Water Garden Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #5
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.409.438 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
3,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 809 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
3,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
3,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Sigiriya Village - Sigiriya
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 809 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.989.360 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Elephas Resort & Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.850 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Camellia Resort and Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.813 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amaara Forest Hotel Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.081.888 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

The Elephant Corridor Hotel - Sigiriya
Đã cho điểm #10
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.654.870 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Sigiri Holiday Inn - Sigiriya
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
161.925 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ancient Villa - Sigiriya
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
809.623 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Welimaluwa Resort - Sigiriya
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
740.227 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

Royal Retreat Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #14
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.758.039 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sigiriya

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sigiriya có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sigiriya đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sigiriya cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sigiriya?

Ở chỗ nào tại Sigiriya?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sigiriya bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Sigiriya