Khách sạn gần sân bay Sân bay Sigiriya

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sigiriya

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sigiriya

Sigiriya (GIU) - Sigiriya, Sri Lanka
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sigiriya

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Jetwing Vil Uyana - Sigiriya
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.809.111 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 23 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kuwera Eco Lodge - Sigiriya
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 23 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.815 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 576 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5

Hotel Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 576 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.058 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Water Garden Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.321.437 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 151 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Aliya Resort and Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 151 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.756.751 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Amaara Forest Hotel Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.207.091 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Sigiriya Village - Sigiriya
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.160.132 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Elephas Resort & Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.823 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Sigiri Holiday Inn - Sigiriya
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
164.358 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Camellia Resort and Spa - Sigiriya
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.676.685 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Royal Retreat Sigiriya - Sigiriya
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.457 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ancient Villa - Sigiriya
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.351 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Welimaluwa Resort - Sigiriya
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.221 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Elephant Corridor Hotel - Sigiriya
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.907.256 ₫

Top Sân bay Sigiriya hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sigiriya

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sigiriya có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sigiriya đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sigiriya?

Are there Sigiriya hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Sigiriya?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sigiriya bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Sigiriya