Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Split

Split (SPU) - Split, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Split

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.380 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Hotel Bellevue Trogir - Trogir
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1.380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.155.906 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Villa Moretti - Trogir
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.653.205 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.010 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Hotel Brown Beach House & Spa - Trogir
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.010 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.532.755 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Apartments & Rooms Villa Maslina - Trogir
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.230.571 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 263 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Villa Carrara - Trogir
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.160.132 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 598 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hotel Vila Tina - Trogir
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 598 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.474.995 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 208 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Monika - Trogir
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 208 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.474.995 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Villa Ruzica - Trogir
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.058 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Hotel Trogir - Trogir
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.287.157 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 160 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Villa Ivanka - Trogir
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.376 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Vanjaka bed and breakfast - Trogir
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.005.401 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0

Villa Jidro - Trogir
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.639.352 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 327 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Sikaa - Trogir
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.911.482 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 590 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Trogirski Dvori - Trogir
Đã cho điểm #14
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 590 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.451.515 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 443 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3

Hotel Sveti Kriz - Trogir
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 443 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.428.035 ₫

Top Sân bay Split hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Split

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Split?

Are there Split hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Split?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Split bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Split