Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Split

Split (SPU) - Split, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Split

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.303 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Hotel Bellevue - Trogir
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.655.276 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Villa Moretti - Trogir
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.117.064 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Apartments & Rooms Villa Maslina - Trogir
Đã cho điểm #3
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.593.166 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Villa Carrara - Trogir
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.238 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 788 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hotel Brown Beach House & Spa - Trogir
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 788 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.688.756 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 611 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Hotel Vila Tina - Trogir
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 611 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.701.455 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Villa Ruzica - Trogir
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.269.915 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0

Hotel Monika - Trogir
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.678.366 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Jidro - Trogir
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.238 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Domus Maritima - Trogir
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.792 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Trogir - Trogir
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.124.221 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Ivanka - Trogir
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.685.523 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8

Hotel Vila Sikaa - Trogir
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.378.204 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 479 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Trogirski Dvori - Trogir
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 479 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.031.864 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 445 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,0

Hotel Sveti Kriz - Trogir
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.070.885 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Split

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Split?

Ở chỗ nào tại Split?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Split bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Split