vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Khách sạn gần sân bay Sân bay Split

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Split

Split (SPU) - Split, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Split

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.094 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Hotel Bellevue - Trogir
Đã cho điểm #1
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 1.094 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.732.492 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Apartments & Rooms Villa Maslina - Trogir
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.928.818 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Moretti - Trogir
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.296.212 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Villa Carrara - Trogir
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.882.894 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Hotel Brown Beach House & Spa - Trogir
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.061.998 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 565 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Hotel Vila Tina - Trogir
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 565 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.250.288 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0

Hotel Monika - Trogir
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.306.545 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Guesthouse Ruzica - Trogir
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.171.068 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Villa Ivanka - Trogir
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.997.704 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Hotel Trogir - Trogir
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.686.568 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Villa Jidro - Trogir
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.043.629 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 262 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Domus Maritima - Trogir
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 262 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.676.235 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Trogir Palace - Trogir
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.444.317 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 325 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Hotel Trogirski Dvori - Trogir
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.158.439 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 354 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2

Hotel Sveti Kriz - Trogir
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 354 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.548.795 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Split

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Split cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Split?

Ở chỗ nào tại Split?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Split bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Split