Khách sạn gần sân bay Sân bay Strasbourg Entzheim

Khách sạn gần sân bay Sân bay Strasbourg Entzheim

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Strasbourg Entzheim

Entzheim (SXB) - Strasbourg, Bas-Rhin, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Strasbourg Entzheim

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.836 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Hotel Origami - Strasbourg
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 5.836 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.182.681 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.588 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hotel des Vosges, BW Premier Collection - Strasbourg
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.588 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.606.169 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.464 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

Hotel Athena Spa - Strasbourg
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4.464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.728.352 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 682 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Hotel Graffalgar - Strasbourg
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 682 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.131.673 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 793 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Brit Hotel Lodge - Strasbourg
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 793 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.823.251 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.198 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Comfort Hotel Strasbourg - Strasbourg
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 6.198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.011 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.994 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Aparthotel Adagio access Strasbourg Petite France - Strasbourg
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.994 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.135.232 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.168 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

ibis Styles Strasbourg Stade De La Meinau - Strasbourg
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.168 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.929 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 3.014 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Appart'City Strasbourg Centre - Strasbourg
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 3.014 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.654 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.513 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

CERISE Strasbourg - Strasbourg
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.803.085 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.794 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6

ibis Strasbourg Centre Historique - Strasbourg
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.794 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.921.709 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hôtel Nid De Cigognes - Strasbourg
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.321.471 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 1.672 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5

Montempo Apparthotel Strasbourg Gare - Strasbourg
Đã cho điểm #13
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 1.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.304.864 ₫

Khung cảnh
6,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
4,3
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 2.936 đánh giá
Khung cảnh
6,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
4,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Khung cảnh
5,0
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
7,5
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,1
Khung cảnh
6,0
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
7,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,0
Khung cảnh
10,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,1
Khung cảnh
6,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Khung cảnh
9,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,1

Premiere Classe Strasbourg Ouest - Strasbourg
Đã cho điểm #14
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 2.936 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.233.690 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 1.051 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,7

Kyriad Direct Strasbourg Ouest - Zénith - Strasbourg
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 1.051 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.011 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Strasbourg Entzheim

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Strasbourg Entzheim có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Strasbourg Entzheim đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Strasbourg Entzheim cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Strasbourg Entzheim?

Ở chỗ nào tại Strasbourg?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Strasbourg Entzheim bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.