Khách sạn gần sân bay Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo

Adi Sumarmo (SOC) - Surakarta City, Central Java, Indonesia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

The Sunan Hotel Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.722 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 426 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Alila Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 426 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.114.165 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8

Adhiwangsa Hotel & Convention Hall - Surakarta City
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.741 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Swiss-Belinn Saripetojo Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.648 ₫

Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,7
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
6,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,2
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6

Solo Paragon Hotel & Residences - Surakarta City
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.198.027 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Aston Solo Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.648 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 286 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

The Alana Hotel & Convention Center Solo By Aston - Surakarta City
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 286 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.351 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Megaland Hotel Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.231 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
3,8
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
3,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
4,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
6,9

Lorin Syariah Hotel Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
634.250 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1

Sala View Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.231 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6

Rumah Turi Eco Boutique Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
399.343 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7

Riyadi Palace Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.778 ₫

Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 33 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,4
Nhân viên
6,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3

Grand Sae Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 33 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
493.306 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Favehotel Manahan - Solo - Surakarta City
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
540.287 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

De Solo Boutique Hotel - Surakarta City
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
728.213 ₫

Top Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo?

Are there Adi Sumarmo hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Surakarta City?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Surakarta City Adi Sumarmo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Surakarta City