Khách sạn gần sân bay Sân bay Đài Trung ChingChuanKang

Khách sạn gần sân bay Sân bay Đài Trung ChingChuanKang

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang

ChingChuanKang (RMQ) - Đài Trung, Đài Loan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.186 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Windsor Hotel Taichung - Đài Trung
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.779.709 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Thức ăn
5,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.347 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,6
Thức ăn
5,3
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,6
Tiện nghi
5,7
Thức ăn
4,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel 7 Taichung - Đài Trung
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.786 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Reve Taichung - Đài Trung
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.786 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 840 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Taichung Harbor Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 840 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.451.471 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.089 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Tuyệt hảo 8,0
Ưu: Địa điểm đi lại rất thuận lợi
Howard Prince Hotel Taichung - Đài Trung
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.089 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.779.709 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.001 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,4
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

In Sky Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.001 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.293.260 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 945 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
9,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

In One City Inn - Đài Trung
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 945 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.871 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Kun Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 4.871 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.676 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.195 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,3
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Dubai Villa Motel - Đài Trung
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.123 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,6
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Kun Tour Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
7,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Boda Hotel Taichung - Đài Trung
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
8,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2

Story Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Sạch sẽ
8,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0

Hunt Champion Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.594.395 ₫

Sạch sẽ
7,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3

Cube Hotel - Đài Trung
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
6,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,9
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,9
Sạch sẽ
7,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,7
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5

Tomer Hostel - Đài Trung
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
30.970.582 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang?

Ở chỗ nào tại Đài Trung?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Đài Trung ChingChuanKang bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.