Khách sạn gần sân bay Sân bay Hualien

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hualien

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Hualien

Hualien (HUN) - Hoa Liên, Đài Loan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Hualien

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 110 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7

Sunny Breeze Garden Homestay - Hoa Liên
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 110 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.628 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.857 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,9
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,6
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Bayview - Hoa Liên
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2.857 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.551 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 679 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Cozy House Hostel - Hoa Liên
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 679 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.835 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.454 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Kindness Hotel Hualien - Hoa Liên
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3.454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.841.710 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.012 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Sleeping Boot Hostel - Hoa Liên
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.012 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.071 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Seville Countrified B&B - Hoa Liên
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.550.024 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Cloudenjoy B&B - Hoa Liên
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.065 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 123 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Queen Love Homestay - Hoa Liên
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 123 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.509 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.237 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Light Hostel Hualien - Hoa Liên
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.291.687 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 917 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Parkview Hotel Hualien - Hoa Liên
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 917 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.015.970 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2

Holland Windmill B&B - Hoa Liên
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.420 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Spring Garden Homestay - Hoa Liên
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.290 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1

Lidu Homestay - Hoa Liên
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.716 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Siracusa B&B - Hoa Liên
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.776 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aires Hostel - Hoa Liên
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
540.160 ₫

Top Sân bay Hualien hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Hualien

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hualien có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hualien đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Hualien?

Are there Hualien hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Hoa Liên?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Hualien bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Hoa Liên