vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Takamatsu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Takamatsu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Takamatsu

Takamatsu (TAK) - Takamatsu, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Takamatsu

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 210 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Kawaramachi Dormitory - Hostel - Takamatsu
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.168.576 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 593 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Traditional Apartment - Hostel - Takamatsu
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
343.564 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 227 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Kinco. hostel+cafe Takamatsu, Setouchi - Takamatsu
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
710.033 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.455 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,7
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Dormy Inn Takamatsu - Takamatsu
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.455 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.626.203 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kiyomi Sanso Hanajukai - Takamatsu
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.177.279 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 472 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Takamatsu Kokusai Hotel - Takamatsu
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.405 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Tresta Shirayama - Takamatsu
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.794.320 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1

Apa Hotel Takamatsu Airport - Takamatsu
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.122.309 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Apa Hotel Takamatsu Kawaramachi - Takamatsu
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.672.011 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7

Business Hotel Prince - Takamatsu
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.168.118 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hyper Resort Villa Shionoe - Takamatsu
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.115.438 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0

Hotel Takamatsu Hills - Takamatsu
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.374.256 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 297 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3

Golden Time Takamatsu - Takamatsu
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
458.086 ₫

Sạch sẽ
4,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,6
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
4,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
3,8
Thư thái
5,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
4,6
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
4,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,4
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,1

Hotel Sanyuso - Takamatsu
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.488.777 ₫

Sạch sẽ
5,1
Thư thái
5,3
Tiện nghi
4,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát 5,7 Ổn
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
5,1
Thư thái
5,3
Tiện nghi
4,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
4,3
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
5,1
Thư thái
5,3
Tiện nghi
4,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,1
Sạch sẽ
4,8
Thư thái
4,9
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
4,7
Nhân viên
6,4

Business Hotel Kawaramachi - Takamatsu
Đã cho điểm #15
5,7
Ổn 5,7
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.586 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Takamatsu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Takamatsu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Takamatsu đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Takamatsu?

Ở chỗ nào tại Takamatsu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Takamatsu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Takamatsu