Khách sạn gần sân bay Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl

Ben Gurion Intl (TLV) - Tel Aviv, Israel
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.595 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

65 Hotel, Rothschild, Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.595 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.142.053 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rothschild Tel-Aviv Studio - Tel Aviv
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.592.393 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.461 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Crowne Plaza Tel Aviv City Center, An IHG Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.235.971 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 880 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Link Hotel & Hub By Dan Hotels - Tel Aviv
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 880 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.273.304 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.186 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Abraham Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.929 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 926 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Sadot Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 926 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.132.426 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 980 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Kalvin Boutique Hotel by Levinsky Market Tel-Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 980 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.968.068 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.165 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Diaghilev LOFT live art hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.648.979 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.087 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,7

NYX Tel Aviv - Tel Aviv
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.087 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.662.832 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 482 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

The Rothschild Hotel - Tel Aviv's Finest - Tel Aviv
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.480.395 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Spectacular Place - Adults Only - Tel Aviv
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.472 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bird view Home - Tel Aviv
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.263.677 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Rothschild 71 - Tel Aviv
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.709.792 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
6,5
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,9
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,1

Laguardia Hotel - Tel Aviv
Đã cho điểm #14
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.619 ₫

Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,7
Địa điểm
5,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
5,4
Tổng quát 4,8 Ổn
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,7
Địa điểm
5,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
5,4
Sạch sẽ
4,3
Thư thái
4,6
Địa điểm
4,7
Dịch vụ
4,2
Nhân viên
5,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
5,2
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
5,1
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,1
Địa điểm
5,8
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,1

Inntlv - Tel Aviv
Đã cho điểm #15
4,8
Ổn 4,8
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.376 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl?

Are there Ben Gurion Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Tel Aviv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Tel Aviv Ben Gurion Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.